Съвети за пестене на заряда на батерията за Windows 10 Mobile

Прилага се за: Windows 10 Mobile

По-долу са посочени неща, които можете да направите, за да удължите издръжливостта на батерията на вашия телефон с Windows.