Съвети за пестене на заряда на батерията за Windows 10 Mobile

По-долу са посочени неща, които можете да направите, за да удължите живота на батерията на вашия телефон с Windows.
Основни положения за батерията
Изключете елементите, които не използвате
Промяна на настройките на дисплея
Промяна на настройките за синхронизиране
Още неща, които можете да направите


Свойства

ИД на статията: 12388 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка