Как да използвате потвърждаването в две стъпки за вашия акаунт в Microsoft

Прилага се за: Акаунт в Microsoft

Ако срещате проблеми с влизането във вашия акаунт в Microsoft, вж. Когато не можете да влезете в своя акаунт в Microsoft за помощ. Получете повече информация за това какво да правите, когато получите съобщение Този акаунт в Microsoft не съществува", когато се опитате да влезете във вашия акаунт в Microsoft.

Относно потвърждаването в две стъпки


Какво е потвърждаването в две стъпки

Потвърждаването в две стъпки ви защитава, като затруднява други потребители да влязат във вашия акаунт в Microsoft. Тази функция използва две различни форми на самоличност: вашата парола и начин за връзка (известен още като информация за защита). Дори ако някой разбере паролата ви, той няма да получи достъп, ако не разполага за вашата информация за защита. Затова е и важно да използвате различни пароли за всички ваши акаунти.

Какво се случва, когато включите потвърждаването в две стъпки

Ако включите потвърждаването в две стъпки, ще получавате код за защита на вашия имейл адрес, телефон или приложение за удостоверяване при всяко влизане в устройство, което не е надеждно. Когато потвърждаването в две стъпки е изключено, ще се налага да потвърждавате самоличността си чрез кодове за защита само периодично, когато има евентуален риск за защитата на акаунта.
 

От какво се нуждаете, за да настроите

Потвърждаването в две стъпки започва с имейл адрес (препоръчваме два различни имейл адреса, единият, който обикновено използвате, и един като архивно копие за всеки случай), телефонен номер или приложение за удостоверяване. Когато влизате в ново устройство или от ново местоположение, ние ще ви изпратим код за защита, за да влезете в страницата за влизане. За повече информация относно приложението за удостоверяване, вж. Как да използвате приложението Microsoft Authenticator.

Включване или изключване на потвърждаването в две стъпки


  1. Посетете страницата Основи на защитата и влезте с вашия акаунт в Microsoft.
  1. Изберете още опции за защита.
  2. Под Потвърждаване в две стъпки изберете Настройване на потвърждаването в две стъпки, за да го включите, или изберете Изключи потвърждаването в две стъпки, за да го изключите.
  3. Следвайте инструкциите.

Нулиране на вашата парола, когато потвърждаването в две стъпки е включено


Ако забравите паролата си, когато сте включили потвърждаването в две стъпки за вашия акаунт, можете да нулирате паролата си, при условие че имате две форми на идентификация. В зависимост от това каква информация за защита сте добавили към вашия акаунт, това изискване може да означава, че трябва да въведете код за защита от приложението за удостоверяване и въвеждането на код за защита, който ви е бил изпратен на вашия резервен имейл акаунт. 

За да подновите паролата си, следвайте стъпките в Как да подновите паролата за вашия акаунт в Microsoft. Вместо да получавате един код за защита за потвърждаване на самоличността си, ще получите два.

Ако търсите информация относно промяна, премахване или актуализиране на алтернативния имейл адрес или телефонен номер, на който да получавате кодове за защита, следвайте стъпките в Информация за защита и кодове за защита или Замяна на информацията за защита за вашия акаунт в Microsoft.

В случаите, когато не можете да използвате кодове за защита, използвайте пароли на приложенията


Някои приложения (като например приложенията за поща на някои телефони) или устройства (като например Xbox 360) не могат да използват обикновени кодове за защита. Ако видите грешка „неправилна парола“ в приложение или устройство след включване на потвърждаването в две стъпки, но сте сигурни, че паролата ви е правилна, това означава, че се нуждаете от парола на приложение за това приложение или устройство.

Паролите на приложения са налично само ако използвате потвърждаването в две стъпки. Ако не сте включили потвърждаването в две стъпки, няма да виждате раздела Пароли на приложения на страницата Допълнителни опции за защита.

Прочетете как да създавате и да използвате пароли на приложения в Пароли на приложения и потвърждаване в две стъпки

Имате нужда от допълнителна помощ?