Използване на пароли на приложения с приложения, които не поддържат потвърждаване в две стъпки

Прилага се за: Акаунт в Microsoft

След като включите потвърждаването в две стъпки или настроите приложението „Удостоверител“, може да срещнете проблеми, ако използвате приложения или по-стари устройства (като например Windows Phone 8 и Xbox 360), които не поддържат потвърждаване в две стъпки.

Ако сте включили потвърждаването в две стъпки и дадено приложение не ви подкани да въведете код за защита, когато влезете, вместо това може да успеете да влезете с парола на приложение. Паролата на приложение е дълга, случайно генерирана парола, която предоставяте само веднъж вместо обикновената си парола, когато влизате в приложение или устройство, което не поддържа потвърждаване в две стъпки.

Трябва само да създадете парола на приложение, ако сте включили потвърждаване в две стъпки и използвате приложение, което не го поддържа.

Как да създадете нова парола на приложение


За да създадете нова парола на приложение за дадено приложение или устройство, изпълнете следните стъпки. Можете да повторите тези стъпки, за да създадете парола на приложение за толкова приложения или устройства, колкото е необходимо.

  1. Посетете страницата Основи на защитата и влезте във вашия акаунт в Microsoft.

  2. Изберете Още опции за защита

  3. Под Пароли на приложения щракнете върху Създаване на нова парола на приложение. Новата парола на приложение се генерира и се показва на екрана.

  4. Въведете тази парола за приложение, където бихте въвели своята нормална парола за акаунт в Microsoft в приложението.

 

Методи за влизане за приложения и устройства


Някои приложения или устройства изискват малко по-различен метод за влизане. Най-разпространените начини са изброени тук. Щракнете върху този, който важи за вас и той ще се отвори, за да се покаже повече информация: