Добавяне на акаунт на дете към семейството

Ако споделяте устройство с Windows 10 с вашите деца, като им разрешите да влизат със собствени акаунти, ще им дадете свободата да преглеждат безопасно, като все пак ще можете да настройвате подходящи ограничения за възрастта и ограничения на времето, като се уверите, че не посещават уеб сайтове и не използват приложения или игри, които не са подходящи за тях. Дори ако детето ви разполага със собствено устройство, когато то влезе с акаунт в Microsoft, който е част от вашето семейство, можете да сте сигурни, че настройките на семейството, които сте задали за него, ще се приложат на всяко устройство с Windows 10, на което то влиза.


Добавяне на дете към семейството
Добавяне на съществуващ акаунт на компютъра като дете в семейството
Добавяне на друг възрастен към семейството

Научете как да зададете правилните ограничения за вашето дете.

Свойства

ИД на статията: 12417 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)