Места за съхранение в Windows 10

Местата за съхранение помагат за защитата на вашите данни от неизправности в устройствата и разширяват мястото за съхранение с течение на времето, когато добавяте устройства към компютъра. Можете да използвате местата за съхранение, за да групирате две или повече устройства в група дискове, и след това да използвате капацитета на тази група за създаване на виртуални устройства, наречена места за съхранение. Тези места за съхранение обикновено съхраняват две копия на вашите данни, така че в случай на неизправност в някое от тях да разполагате с незасегнато копие на данните си. Когато капацитетът започне да се изчерпва, просто добавете още устройства към групата дискове.
 
Какво ми е необходимо, за да създам място за съхранение?
Как да създам място за съхранение?
Обикновено място, огледално място или място с контрол по четност да създам?
Трябва ли да надстроявам групата си?
Кога трябва да оптимизирам използването на устройствата?
Как да премахна устройство от дадена група?


Свойства

ИД на статията: 12438 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка