Задаване на ограничения за съдържание в Windows 10 и Xbox One

Прилага се за: Акаунт в Microsoft

Ограниченията за съдържанието предпазват децата във вашата семейна група на устройства Windows 10 и Xbox One. Ето няколко начина да ги използвате и някои свързани функции за безопасност:

Отговорете на искания на деца да промените ограниченията на съдържанието по имейл, а ако споделяте устройство – като например семеен Xbox One или Windows 10 компютър – можете да одобрите техните искания веднага. Разбира се, можете да отговорите по всяко време на всички заявки на адрес family.microsoft.com

Допълнително помощ с функциите и настройките на семейството