Настройване на функцията за родителски контрол за Windows 10 и Xbox One

Прилага се за: Акаунт в Microsoft

Ограниченията за съдържанието предпазва детето ви в устройства с Windows 10 и Xbox One и настройки за:

  • Блокиране на неподходящи приложения, игри и мултимедия (обозначени като Достъп до съдържанието на конзолата)
  • Блокиране на неподходящи уеб сайтове (обозначени като Уеб филтриране на конзола)
  • Изисква от децата да попитат родител, преди да купят неща от Microsoft Store (Питане на родител)

Ограничения за съдържанието могат да бъдат настроени на account.microsoft.com/family или в Xbox One. Докато ограниченията за съдържанието определят до какъв тип съдържание детето ще има достъп, времето пред екрана определя колко дълго и кога ще могат да го използват, но само ограниченията за времето пред екрана могат да бъдат зададени и управлявани на account.microsoft.com/family.

Задаване на ограничения за времето пред екрана


Блокиране на неподходящите приложения, игри и мултимедия

Вие задавате възрастовото ограничение за съдържание и всичко, което е над него, ще изисква одобрение от възрастен. В Xbox One тази настройка се нарича Достъп до съдържание и ние я включвам автоматично, ако детето ви е под 8-годишна възраст. (По подразбиране тя е зададена за възрастта, свързана с акаунта на детето ви в Microsoft.) Ако то е над 8-годишна възраст, настройката по подразбиране е Неограничена, така че е препоръчително да я проверите два пъти за вашите малки играчи.

Блокират неподходящи приложения, игри и мултимедия както онлайн, така и на конзола

Блокиране на неподходящи уеб сайтове

Защитете детето си от разглеждане на съдържание за възрастни в интернет, когато то използва браузърите Microsoft Edge и Internet Explorer. (На конзолата ние наричаме това Уеб филтриране.) Ние автоматично блокираме много сайтове, но вие също можете да блокирате или разрешите определени сайтове или да изберете да разрешите на вашето дете да посещава сайтове, които вие сте преценили като подходящи.

Блокиране на неподходящи уеб сайтове както онлайн, така и на конзола

Изисква от децата да попитат родител, преди да купят неща от Microsoft Store

Включете Питане на родител и изискайте одобрение от възрастен за съдържание, което вашето дете иска да закупи в Microsoft Store, с изключение на това, което то купува с ваучери за подарък или пари в акаунта му в Microsoft. Разбира се, че ще им е необходимо разрешение, ако това, което искат да купят, надвишава възрастовото ограничение за съдържание, което вие сте задали – дори когато Питане на родител е изключено. Отговаряйте лесно на заявките на децата си за купуване на неща чрез имейл или на account.microsoft.com/family.

Включване на „Питане на родител“ онлайн и на конзола

Отговаряне на исканията на децата

Понякога нарушаването на правилата е забавно или пък необходимо. Вашето дете може да се нуждае от повече време за домашните си или може да поискате да ги възнаградите, като им позволите да си купят най-новата игра, за която всички говорят. Можете да отговаряте на много от заявките им чрез имейл или ако споделите устройство като например семеен Xbox One или Windows 10 компютър – можете да одобрите техните заявки веднага. Разбира се, винаги можете да отговорите по всяко време на всички заявки account.microsoft.com/family.