ЧЗВ относно интернет връзките

Не мога да се свържа с интернет чрез връзка за мобилни данни


Рестартирайте телефона с поставената SIM карта (вашият телефон зарежда настройките от SIM картата) и изпробвайте отново вашата връзка за мобилни данни, например с приложение за уеб браузър.

Ако не успявате да се свържете с интернет чрез връзка за мобилни данни

 1. Разрешете връзката за мобилни данни на телефона.
  Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > мобилна мрежа и SIM) и превключвате Връзка за данни на Вкл.
 2. Проверете дали роумингът на данни е активиран, когато не сте в домашната мрежа.
  Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM и изберете Опции за роуминг на данни > с роуминг (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > мобилна мрежа и SIM) и изберете Опции за роуминг на данни).
 3. Уверете се, че не сте достигнали лимита за данни.
  За да видите използването на данни, отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Използване на данни. Lumia с Windows Phone 8: От екрана Старт плъзнете бързо наляво до списъка с Приложения и стартирайте приложението Индикатор данни . Превключете Ограничаване на използване на фонови данни и/или Ограничаване на използването на фонови данни в роуминг на Изкл.
 4. Свържете се с мобилния оператор за потвърждение, че имате активен абонамент за мобилни данни (достъп до интернет) на SIM картата си.

Ако връзката за мобилни данни все още не работи, опитайте да въведете новите настройки ръчно

Ако можете да се свържете към WiFi мрежа на телефона или сте близо до компютър, опитайте да потърсите онлайн настройките за интернет за вашия мобилен оператор. Добавяне на вашите настройки ръчно:

Lumia с Windows 10:

 1. Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM > Настройки на SIM картата> Добавяне на APN за интернет.

Lumia с Windows Phone 8:
 1. Опция 1 – Отидете в Настройки > точка на достъп и докоснете +.
 2. Опция 2 – Отидете в Настройки > мобилна мрежа+SIM > Настройки на SIM картата > SIM и докоснете Добавяне на APN за интернет или превключете Ръчна APN за интернет на Вкл.

Телефонът има проблеми със свързването с Wi-Fi мрежи

 1. Рестартирайте телефона, проверете иконата на WiFi връзката на екрана на телефона и се приближете към WiFi точката за достъп, за да получите по-добър сигнал.
 2. Уверете се, че телефонът не е в икономичен режим (Настройки > Система > Икономичен режим, Lumia с Windows Phone 8: Настройки > икономичен режим).
 3. Забранете възможността за свързване по Bluetooth на телефона, докато сте свързани към WiFi (Настройки > Устройства > Bluetooth, Lumia с Windows Phone 8: Настройки > Bluetooth). Bluetooth и WiFi работят в един и същи честотен обхват и може да се смущават взаимно.
 4. Ако не можете да се свържете с мрежа, с която сте се свързвали преди, опитайте да изтриете мрежата от телефона си: Настройки > Мрежа и безжична връзка > WiFi > Управление и под Познати мрежи натиснете и задръжте името на мрежата, след което докоснете Изтриване. (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > WiFi > управление (разширени) и под Познати натиснете и задръжте името на мрежата, след което докоснете Изтриване.) Изтриването на мрежата ще изтрие свързаните настройки на телефона. След това докоснете WiFi мрежата в списъка с мрежи, след което опитайте да се свържете отново.
 5. Ако няма SIM карта в телефона, опитайте да поставите SIM карта и проверете дали не сте в самолетен режим. Ако няма SIM карта в телефона, някои от специфичните за всяка държава WiFi функции може да не са налични, когато телефонът няма информация за местоположението си.
 6. Проверете дали можете да се свържете с телефона към друга WiFi мрежа (например с помощта на функцията за споделяне на интернет на друг телефон).
 7. Използвайки вашите мобилни данни, проверете дали има нов наличен софтуер за вашия телефон: докоснете Настройки > Актуализация и защита > Актуализация на телефона(Lumia с Windows Phone 8: Настройки > актуализация на телефона).

Ако срещате проблеми при свързването към домашната ви WiFi мрежа

 1. Рестартирайте маршрутизатора (някои маршрутизатори трябва да се изключват за 2 минути периодично, за да се позволят фонови актуализации).
 2. Уверете се, че паролата ви в защитена мрежа на телефона е конфигурирана правилно и че настройките за защита на вашия телефон съвпадат с настройките на домашната WiFi мрежа. Ако продължите да получавате грешка Неправилна парола , влезте в безжичния маршрутизатор и променете операционния режим 802.11b/g/n само на 802. 11 g , след което рестартирайте/нулирайте маршрутизатора и опитайте отново да създадете връзка.
 3. Проверете дали вашата WiFi мрежа не е конфигурирана за филтриране на достъпа въз основа на MAC адреса на устройството. Ако използвате филтриране, основано на MAC, MAC адресът на вашия телефон трябва да бъде добавен в списъка за филтриране. Можете да намерите MAC адреса на телефона в Настройки > Система > Информация > Повече информация (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > информация > повече информация). Трябва да е в списъка под Информацията за устройството.
 4. Забранете други услуги на активна мрежа, като например поточно предаване на видео и онлайн игри.
 5. Проверете в страницата за поддръжка на маршрутизатора дали е инсталиран най-новият фърмуер.

Ако срещате проблеми при свързването с публичен WiFi хотспот

 1. Проверете дали е необходимо удостоверяване за публичен WiFi хотспот. Въпреки че WiFi мрежата е отворена, все още може да се наложи да се удостоверите с потребителско име и парола в браузъра на телефона, преди да можете да получите достъп до интернет. Може също да се наложи да се удостоверите повторно след изтичането на времето на изчакване на удостоверяването. Прекъснете връзката и се свържете отново с WiFi мрежата в Настройки > Мрежа и безжична връзка > WiFi (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > WiFi), ако не получите подкана за удостоверяване.
 2. Особено с публични WiFi хотспотове максималният брой потребители може вече да са свързани. Изчакайте малко и опитайте отново или потърсете друг WiFi хотспот.
Свойства

ИД на статията: 12497 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка