Как да персонализирам моя телефон Lumia?

Персонализиране на стартовия екран

 • За да закачите приложение на стартовия екран, плъзнете наляво, докоснете и задръжте върху приложението и докоснете закачи към „Старт“. Можете също така да закачате контакти и уеб сайтове.
 • За да преместите плочка, докоснете и задръжте върху плочката, плъзнете я и я пуснете на новото местоположение и след това докоснете екрана.
 • За да преоразмерите плочка, докоснете и задръжте върху нея и докоснете иконата на стрелка.
 • За да премахнете плочка от стартовия екран, докоснете и задръжте плочката и докоснете иконата на закачане.

Смяна на снимката за фон

 • За да смените снимката на екрана при заключване, от стартовия екран плъзнете бързо наляво, докоснете Настройки > Екран при заключване, под Фон докоснете списъка и изберете Снимка > Промяна на снимка, изберете снимка от галерията, щипнете я с пръсти за увеличаване и намаляване, след което докоснете Изрязване.
 • За да смените снимката на фон, в плочката на центъра за снимки докоснете Снимки > ... > Настройки. Превключете Показвани в плочката Старт на Една снимка. Докоснете Избор на снимка, изберете снимката и докоснете иконата Готово.

Промяна на фона или цветовия оттенък

 • От стартовия екран плъзнете бързо наляво и докоснете Настройки > Тема и фон или Цветови оттенък
 • За да разрешите черен оттенък, отидете в Настройки > Улеснен достъп и преместете превключващия клавиш Повишена четливост на Включено. Имайте предвид, че тази настройка скрива фона на екрана при заключване; ще виждате или бял, или черен екран при заключване в зависимост от фона, който сте избрали в настройките на екрана при заключване. По подразбиране режимът на повишена четливост е изключен (Настройки > Улеснен достъп > Повишена четливост).

Добавяне на известията на екрана при заключване

 • Имате свободата да изберете известията от кои приложения, например за пропуснати обаждания или за нови съобщения, да виждате в заключения екран. От стартовия екран плъзнете бързо наляво, докоснете Настройки > Екран при заключване, докоснете слот на известие и изберете приложението, което искате да добавите.

Промяна на мелодията на звънене и звуците на телефона

 • От стартовия екран плъзнете бързо наляво, докоснете Настройки > Мелодии и звуци, изберете типа мелодия на звънене или известие, което искате да промените, и изберете звук.
 • Ако имате mp3 файл на песен на вашия компютър, можете да го зададете като мелодия на звънене. Свържете телефона с компютъра и чрез диспечера на файлове на компютъра преместете песента, която искате да се използва като мелодия на звънене, в папката с мелодии на звънене в телефона. За да зададете песента като мелодия на звънене, в изгледа Мелодии и звуци докоснете Мелодия на звънене и под По избор докоснете песента. Можете да използвате една песен като мелодия на звънене, ако тя не е защитена с управление на правата за достъп (DRM) и е по-малка от 30 MB. Компютърът ви трябва да работи с Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 10.

Промяна на размера на шрифта

 • От стартовия екран плъзнете бързо наляво, докоснете Настройки > Улеснен достъп и преместете плъзгача Размер на текста.

Филтриране на контактите ви

 • Ако не искате да виждате всички ваши контакти от различни акаунти в социални мрежи в списъка с контакти, докоснете Хора > ... > Настройки > Филтриране на списъка с контакти и изберете акаунтите, чиито контакти искате да виждате.

Изключване на предложенията за думи при писане

 • Ако не искате телефона автоматично да дава предложения, когато пишете, от стартовия екран плъзнете бързо наляво, докоснете Настройки > Клавиатура, докоснете клавиатурата на вашия език и премахнете отметката от квадратчето Предлагай текст.
Свойства

ИД на статията: 12499 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка