Коя версия на операционната система Windows използвам?

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Намиране на информация за операционната система в Windows 10


За да научите коя версия на Windows използва вашето устройство, натиснете клавиша с емблемата на Windows  + R, въведете winver в полето Отвори и след това изберете OK.

Ето как да научите повече:

  1. Изберете бутона Старт Настройки  > Система  > Относно .
  2. Под Спецификации на устройството > Тип на системата вижте дали работите с 32-битова или с 64-битова версия на Windows.
  3. Под Спецификации на Windows проверете с коя версия и издание на Windows работи вашето устройство.

Сродни връзки