Информация за батерията и зарядното устройство

Зарядни устройства на трети лица, които отговарят на приложимите изисквания относно USB и могат да се свържат към USB конектора на вашето устройство, също може да са съвместими с устройството.

Microsoft Mobile може да предлага резервни батерии или зарядни устройства, съвместими с това устройство.

Устройства със сменяема батерия

Използвайте устройството само с оригинална акумулаторна батерия.

Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията.

Устройства с несменяема батерия

Вашето устройство има вътрешна, несменяема, акумулаторна батерия. Не правете опити да отстраните батерията, тъй като може да повредите устройството. За смяна на батерията занесете устройството в най-близкия оторизиран сервизен център.

Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, занесете устройството в най-близкия оторизиран сервизен център за смяна на батерията.

Свойства

ИД на статията: 13708 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка