Мрежови услуги и цени

Използването на някои функции и услуги и изтеглянето на съдържание, включително безплатно съдържание, изисква мрежова връзка. Това може да е свързано с пренос на големи количества данни, за което да бъдете таксувани.

Някои функции може да изискват абонамент.

Следващата информация се отнася за устройства, които поддържат 4G/LTE:

При поискване от мобилния оператор, вашето устройство може да събира и отчита информацията по хомогенната мрежа на клиента (Customer Proprietary Network Information, CPNI), което може да включва информация, например: техническа конфигурация, вид, местоназначение, местоположение и количество на използваните телекомуникационни услуги, за които сте абонирани. За повече информация вижте нашата страница „Поверителност“ на адрес www.microsoft.com/mobile/privacypolicy или се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

За повече информация се свържете с доставчика на мрежови услуги.

Свойства

ИД на статията: 13742 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка