Извършване на спешно повикване

Важно: Не може да се гарантират връзки при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на безжичен телефон за осъществяване на крайно необходими комуникации, например спешна медицинска помощ.

Преди да се обадите:
 • Включете телефона.
 • Ако екранът и бутоните на телефона са заключени, отключете ги.
 • Преместете се на място с достатъчна сила на сигнала.
 1. Докоснете бутона „старт“  и след това докоснете  >
  dial pad icon
  .
 2. Докоснете Обаждане.
 3. Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.
Възможно е да се наложи да направите и следното:
 • Поставете SIM карта в телефона. Ако нямате SIM карта, докоснете Спешно обаждане, когато получите съобщение за грешка поради липса на SIM карта.
 • Ако телефонът поиска ПИН код, докоснете Спешно обаждане.
 • Изключете ограниченията в телефона като ограничение за обаждания, фиксирано набиране или затворена потребителска група.
 • Когато включите телефона за първи път, получавате подкана да създадете акаунт в Microsoft и да настроите телефона. За да извършите спешно обаждане по време на настройката на акаунта и телефона, докоснете Спешно обаждане.
 • Ако мобилната мрежа не е достъпна, можете също да осъществите обаждане по интернет, ако можете да се свържете с интернет.

Свойства

ИД на статията: 13744 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка