Оригинални аксесоари

Обърнете се към вашия търговец за информация относно предлаганите одобрени аксесоари.

Богата гама аксесоари е налична за вашето устройство. За повече подробности вж. www.microsoft.com/mobile/accessories.

Полезни правила за аксесоарите

  • Пазете всички аксесоари далече от достъпа на малки деца.
  • Когато прекъсвате връзката със захранващия кабел на аксесоар, хванете и дръпнете накрайника, а не кабела.
  • Редовно проверявайте дали аксесоарите в превозното средство са монтирани и работят правилно.
  • Монтирането на всякакви сложни автомобилни аксесоари трябва да се извършва само от висококвалифицирани служители.

Батерия

Вижте времето за разговори и времето в режим на готовност на батерия в ръководството на потребителя в продажбения пакет на мобилното устройство.


Само за Тайван: В съответствие с членове 12 и 14 на административните разпоредби на NCC (Националната комисия за комуникации) за телекомуникационни устройства:

Без разрешение, предоставено от Националната комисия за комуникация (NCC), нито една фирма, корпорация или потребител няма разрешение да променя честота, подобрява мощността на предаване или променя оригиналните характеристики, както и производителността, на одобрени радиочестотни устройства с ниска мощност.

Радиочестотни устройства с ниска мощност не трябва да оказват влияние върху безопасността на самолети или да пречат на правни комуникации; ако това се случи, потребителят трябва незабавно да спре да работи с устройството.

Споменатите правни комуникации се отнасят до радио комуникации, работещи в съответствие със Закона за телекомуникационни. Радиочестотни устройства с ниска мощност трябва да издържат на смущения от правни комуникации или устройства, излъчващи ISM радиовълни.Свойства

ИД на статията: 13747 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка