ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕР ОТ MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Настоящите лицензионни условия представляват споразумение между Microsoft Corporation (или нейно свързано лице в региона, където живеете) и Вас. Моля, прочетете ги. Те се прилагат за посочения по-горе софтуер, включително носителя, на който сте го получили, ако има такъв. Условията се прилагат и за които и да е последващи версии на софтуера

  • (включително които и да е актуализации и допълнения),
  • актуализации,
  • допълнения,
  • Интернет-базирани услуги и
  • услуги за поддръжка на Microsoft

за този софтуер, освен ако други условия не ги придружават. В този случай се прилагат другите условия.

С използването на софтуера Вие приемате тези условия. Ако не ги приемате, не използвайте софтуера.

Както е описано по-долу, инсталирането или използването на софтуера се счита за Ваше съгласие за предаването на определена стандартна информация за компютъра по време на проверката за валидност, автоматичното изтегляне или инсталиране на определени актуализации, както и за интернет-базирани услуги.

Ако спазвате тези лицензионни условия, разполагате с посочените по-долу права.

1. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

  • Домашно използване. Ако сте потребител у дома, имате право да инсталирате на Вашите лични устройства неограничен брой копия на софтуера, които да се използват от хора, които са членове на Вашето домакинство.
  • Малки фирми. Ако управлявате малка фирма, имате право да инсталирате и използвате софтуера на до десет (10) устройства в рамките на фирмата.
  • Ограничения. Софтуерът не може да се използва на устройства, които са държавна собственост или собственост на академични учебни заведения.
  • Разделяне на компоненти. Компонентите на софтуера са лицензирани като единен модул. Нямате право да разделяте компонентите на софтуера и да ги инсталирате на различни устройства.
  • Включени програми на Microsoft. Софтуерът може да съдържа други програми на Microsoft. Лицензионните условия към другите програми се прилагат за използването им от Ваша страна. 

2. ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНИ УСЛУГИ. Microsoft предоставя Интернет-базирани услуги със софтуера. Имаме право да ги променяме или отменяме по всяко време.

  • Съгласие за Интернет-базирани услуги. Софтуерните функции, описани по-долу и в Декларацията за поверителност за Microsoft Security Essentials, се свързват с компютърните системи на Microsoft или доставчика на услуги чрез интернет. В някои случаи ще получавате отделно известие при свързването им. В някои случаи имате право да изключите тези функции или да не ги използвате. За допълнителна информация относно тези функции вж. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. С използването на тези функции Вие се съгласявате с предаването на тази информация. Microsoft няма да използва тази информация, за да Ви идентифицира или да се свързва с Вас.

   1. Информация за компютъра. Функциите по-долу използват интернет протоколи, които изпращат до подходящи системи информация за компютъра, като например Вашия IP адрес, типа на операционната система, името на браузъра и версията на софтуера, които ползвате, както и езиковия код на устройството, на което сте инсталирали софтуера. Microsoft използва тази информация, за да Ви предоставя Интернет-базирани услуги.
   • Актуализации. По подразбиране софтуерът автоматично ще изтегля актуализации на дефинициите. За допълнителна информация вж. декларацията за поверителност на адрес: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Премахване на злонамерен софтуер. Софтуерът ще проверява за и премахва определен злонамерен софтуер с висока степен на опасност ("Злонамерен софтуер"), съхраняван на Вашето устройство, по време на планираните сканирания и когато изберете това действие. Когато софтуерът проверява Вашето устройство за Злонамерен софтуер, се изпраща отчет до Microsoft за всеки открит Злонамерен софтуер или грешки, възникнали по време на проверката на софтуера за Злонамерен софтуер, друга специфична информация, свързана с откриването, грешки, възникнали по време на проверката на софтуера за Злонамерен софтуер, и друга информация за Вашето устройство, която ще ни помогне да подобрим този и други продукти и услуги на Microsoft. Отчетът не включва информация, която може да се използва за Вашето идентифициране.
   • Потенциално нежелан софтуер. Софтуерът ще търси във Вашия компютър Злонамерен софтуер с ниска до средна степен на опасност, включително, но не само, шпиониращ софтуер и друг потенциално нежелан софтуер ("Потенциално нежелан софтуер"). Софтуерът ще премахва или забранява Потенциално нежелан софтуер с ниска до средна степен на опасност само ако Вие се съгласите. Премахването или забраняването на този Потенциално нежелан софтуер може да спре работата на друг софтуер на Вашия компютър и може да доведе до нарушаване от Ваша страна на лиценз за използване на друг софтуер на Вашия компютър, ако другият софтуер е инсталирал този Потенциално нежелан софтуер на компютъра като условие за Вашето право да използвате този друг софтуер. Трябва да прочетете лицензионните споразумения за другия софтуер, преди да разрешите премахването на този Потенциално нежелан софтуер. При използването на този софтуер е възможно системата или Вие да премахнете или забраните и софтуер, който не е Потенциално нежелан софтуер
   • Участие в Услугата за активна защита на Microsoft (MAPS). Общността за защита срещу злонамерен софтуер на Услугата за активна защита на Microsoft (MAPS) е доброволна световна общност, която включва потребители на Microsoft Security Essentials. При първоначалното инсталиране потребителите ще се присъединят по подразбиране към MAPS с Основно членство. При условията на Основното членство, ако софтуерът е включен, MAPS може да изпраща до Microsoft информация за Злонамерен софтуер и други форми на Потенциално нежелан софтуер. Ако даден отчет на MAPS включва данни за Злонамерен софтуер или Потенциално нежелан софтуер, който е възможно софтуерът да може да премахне, MAPS ще изтегли най-новите сигнатури, за да отстрани проблема. MAPS може също така да намира "грешни положителни резултати" (ако елемент, който е разпознат първоначално като Злонамерен софтуер, се окаже, че не е) и да ги коригира. В някои случаи е възможно неумишлено изпращане на лични данни до Microsoft. Microsoft обаче няма да използва тази информация, за да Ви идентифицира или да се свързва с Вас. За да научите повече за MAPS и информацията, която тази функция изпраща до Microsoft, вж. декларацията за поверителност на адрес: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Отчети за грешки. Този софтуер изпраща автоматично отчети за грешки до Microsoft, които описват в кои софтуерни компоненти са възникнали грешки. Не се изпращат файлове или вторични копия на паметта, освен ако Вие не изберете да ги изпратите. За допълнителна информация относно Отчетите за грешки вж. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744
   • Windows Update; Microsoft Update. Софтуерът включва автоматичното актуализиране от Windows Update и Microsoft Update. За да се разреши правилното функциониране на услугата Windows Update и Microsoft Update в софтуера, актуализации на или изтегляния за услугата Windows Update и/или Microsoft Update ще се изискват периодично и изтеглят и инсталират без допълнително уведомление до Вас.

    2. Използване на информацията.
    Можем да използваме информацията за компютъра, отчетите за грешки, CEIP информацията и отчетите за Злонамерен софтуер, за да подобряваме нашите услуги и софтуер. Може също така да я споделяме с трети лица, като например доставчици на хардуер и софтуер. Те имат право да използват информацията, за да подобряват собствените си продукти, които се изпълняват със софтуер на Microsoft.


3. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА. Софтуерът се лицензира, а не се продава. Настоящото споразумение Ви дава само определени права за използване на софтуера. Microsoft си запазва всички други права. Освен ако приложимото законодателство не Ви предоставя повече права, независимо от настоящото ограничение, имате право да използвате софтуера само съгласно изрично разрешеното в настоящото споразумение. Когато правите това, трябва да спазвате всички технически ограничения в софтуера, които позволяват да го използвате само по определени начини. Нямате право

  • да заобикаляте които и да е технически ограничения в софтуера;
  • да подлагате на обратно проектиране, декомпилирате или разглобявате софтуера освен и само в степента, в която приложимите закони го разрешават изрично, независимо от това ограничение;
  • да правите повече копия на софтуера от указаното в настоящото споразумение или разрешеното от приложимите закони, независимо от това ограничение;
  • да публикувате софтуера за копиране от други лица;
  • да отдавате под наем, заемате или давате назаем софтуера;
  • да прехвърляте софтуера или настоящото споразумение на което и да е трето лице; или
  • да използвате софтуера за услуги за хостване на софтуер с търговска цел.

4. АРХИВНО КОПИЕ. Имате право да направите едно архивно копие на софтуера. Имате право да използвате копието само за преинсталиране на софтуера.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Всяко лице с валиден достъп до Вашия компютър или вътрешна мрежа има право да копира и използва документацията за Ваши вътрешни справочни цели.

6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО. Имате право да деинсталирате софтуера и да го инсталирате на друго устройство за използване от Ваша страна. Нямате право да извършвате това, за да споделяте този лиценз между устройства.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС. Софтуерът се регулира от законите и разпоредбите за износ на САЩ. Трябва да спазвате всички местни и международни закони и разпоредби за износ, които са приложими за софтуера. Тези закони включват ограничения относно местоназначения, крайни потребители и крайна употреба. 

8. УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА. Тъй като този софтуер е "както е", не можем да предоставяме услуги за поддръжката му.

9. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ. Настоящото споразумение и условията за допълненията, актуализациите, интернет-базираните услуги и услугите за поддръжка, които използвате, съставляват цялостното споразумение за софтуера и услугите за поддръжка.

10. ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ.

  • САЩ. Ако сте придобили софтуера в САЩ, законите на щат Вашингтон се прилагат при тълкуването на настоящото споразумение и за искове за нарушаването му, независимо от принципите за конфликт на законови разпоредби. Законите на щата Ви на местоживеене регулират всички останали претенции, включително претенции по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция или вследствие на закононарушение. 
  • Извън САЩ. Ако сте придобили софтуера в която и да е друга страна, се прилагат законите на съответната страна.

11. ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ. Настоящото споразумение описва определени законови права. Възможно е да имате други права съгласно законите на Вашата страна. Също така е възможно да имате права по отношение на лицето, от което сте придобили софтуера. Настоящото споразумение не променя Вашите права съгласно законите на Вашата страна, ако законите на Вашата страна не го разрешават.

 12. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. Софтуерът се лицензира "както е". Вие поемате риска, свързан с използването му. Microsoft не предоставя никакви изрични гаранции или условия. Възможно е да имате допълнителни потребителски права съгласно местните закони, които настоящото споразумение не може да променя. В степента, разрешена от местните закони на Вашата страна, Microsoft изключва подразбиращите се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел и ненарушение. САМО ЗА АВСТРАЛИЯ: Вие имате законови гаранции съгласно Закона за защита на потребителите на Австралия и нищо от съдържащото се в настоящото споразумение няма за цел да засегне тези права.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ И ЩЕТИ. Имате право да получите компенсация от Microsoft и нейните доставчици само за преки щети в размер на 5,00 щ. д. Нямате право на компенсация за каквито и да е други щети, включително последващи, специални, косвени или случайни щети или пропуснати ползи.
Това ограничение се прилага за 

 • всичко, свързано със софтуера, услугите, съдържанието (включително кода) на интернет сайтове на трети лица или програми на трети лица; и
 • претенциите за нарушение на договор, нарушение на гаранция, обективна отговорност, небрежност или друго закононарушение до степента, разрешена от приложимото право.

То също така се прилага дори ако Microsoft е знаела или е трябвало да знае за възможността за щетите. Горепосоченото ограничение или изключване може да не е приложимо за Вас, тъй като е възможно в страната Ви да не е разрешено изключването или ограничаването на случайни, последващи или други щети.
 

Свойства

ИД на статията: 13752 – Последен преглед: 19.07.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка