Коригиране на проблем, при който липсва албум от камерата в Windows 10

Ако видите съобщение за грешка, което гласи, че албумът от камерата липсва (0xA00F4275), когато опитате да заснемете снимка или видеоклип с приложението „Камера“ в Windows 10, опитайте решенията по-долу в реда на изброяване. За допълнителна помощ вж. и Windows не може да намери или стартира камерата.

Промяна на местоположението за записване на снимки и видеоклипове

 1. В Старт изберете Настройки
  Икона „Настройки“
  > Система > Памет.
 2. Погледнете посоченото под Новите снимки ще се записват в. Това обикновено е име с буква на устройството, като например Този компютър (C:) или Това устройство на мобилно устройство. Ако изображенията и видеоклиповете се записват на външно устройство, се уверете, че устройството е свързано.
 3. Под Новите снимки ще се записват в изберете текущото местоположение за записване и ако други опции са налични в падащото меню, изберете друго местоположение, изберете Приложи, променете го отново на първоначалното местоположение или на Този компютър (C:), след което изберете Приложи отново.
 4. Опитайте да заснемете изображение. Ако видите същото съобщение за грешка, опитайте следващото решение.

Създаване на нова папка „Албум от камерата“

 1. В Старт изберете Файлов мениджър.
 2. Във файловия мениджър изберете Този компютър, след което изберете вашия диск за ОС, който обикновено се нарича OSDisk (C:).
 3. В раздела Начало изберете Нова папка, след което въведете Албум от камерата като име на новата папка.
 4. Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) папката Албум от камерата, която току-що създадохте, след което изберете Включване в библиотеката > Албум от камерата.
 5. Опитайте да заснемете изображение. Ако видите същото съобщение за грешка, опитайте следващото решение.

Проверка за разрешения за файлове в папката „Албум от камерата“

 1. Във Файлов мениджър изберете Изображения, след което натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) Албум от камерата и изберете Свойства.
 2. В раздела Защита под Имена на потребители или групи изберете потребителското име, с което сте влезли в момента, след което се уверете, че до Писане е избрано Разреши
 3. Опитайте да заснемете изображение. Ако видите същото съобщение за грешка, опитайте да намерите отговори във форумите на общността на Microsoft.

Намиране на отговори във форумите

Ако предишните решения не дадат резултат, опитайте да потърсите сходни проблеми във форума на общността на Microsoft за приложението „Камера на Windows“. Ако не намирате решение, споделете подробни данни за изживяването си там и проверете отново за отговори по-късно.

Свойства

ИД на статията: 13756 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка