Изключване, заспиване или хибернация на компютъра

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Налични са три начина за изключване на компютъра – може да изключите компютъра напълно, да го поставите в режим на заспиване или да го поставите в режим на хибернация.

Изключване на компютъра напълно

За изключване:

За Windows 10 Изберете Старт , след което изберете Захранване > Изключване.
За Windows 8.1/Windows RT 8.1 Преместете мишката в долния ляв ъгъл на екрана, след което щракнете с десен бутон върху бутона Старт или натиснете клавиша с емблемата на Windows + X на клавиатурата. Докоснете или щракнете върху Изключване или излизане, след което изберете Изключване.
За Windows 7 Щракнете върху бутона „Старт“ и след това щракнете върху бутона Изключване.

 

Заспиване

 

Този режим използва много малко захранване, вашият компютър се стартира по-бързо и мигновено се връщате там, откъдето сте преустановили работата си. Няма защо да се притеснявате, че ще загубите свършеното до момента поради изтощаване на батерията, тъй като Windows автоматично го записва и изключва компютъра, ако нивото на заряд на батерията е твърде ниско. Използвайте режима на заспиване, когато няма да сте пред компютъра за известно време – например, ако излизате да пиете кафе.

Много компютри (най-вече лаптопи и таблети) преминават в режим на заспиване при затваряне на капака или натискане на бутона за захранването.

Поставяне на компютъра в режим на заспиване:

 1. Отваряне на опциите на захранването:
  • За Windows 10 изберете Старт , след което изберете Настройки  > Система  > Захранване и заспиване  > Допълнителни настройки за захранването.
  • За Windows 8.1/Windows RT 8.1 плъзнете бързо навътре от края на екрана, докоснете Търсене (или ако използвате мишка, посочете към горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Опции за захранването, след което докоснете или щракнете върху Опции за захранването.
  • За Windows 7 щракнете върху бутона „Старт“ , щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Система и защита и след това щракнете върху Опции на захранването.
 2. Изпълнете едно от следните действия:
  • Ако използвате настолен компютър, таблет или лаптоп, изберете Избор на действия на бутоните на захранването. До „Когато натискам бутона за захранване“ изберете Заспиване и след това изберете Записване на промените.
  • Ако използвате лаптоп, докоснете или щракнете върху Изберете какво да прави затварянето на капака. До „Когато затварям капака“ изберете Заспиване и след това изберете Записване на промените.
 3. Когато сте готови да поставите компютъра в режим на заспиване, просто затворете капака на лаптопа или натиснете бутона за захранване на настолния компютър, таблета или лаптопа.

На повечето компютри можете да възобновите работа чрез натискане на бутона за захранване на компютъра. Въпреки това не всички компютри са еднакви. Може да успеете да го събудите чрез натискане на произволен клавиш на клавиатурата, щракване върху бутона на мишката или отваряне на капака на лаптопа. Проверете предоставената с компютъра документация или посетете уеб сайта на производителя.

Хибернация

Тази опция е създадена за лаптопи и може да не е налична за всички компютри. (Например компютрите с InstantGo не разполагат с опция за хибернация.) Режимът на хибернация използва по-малко захранване от режима на заспиване и при повторно стартиране на компютъра се връщате там, където сте преустановили работата си (макар и не толкова бързо като при режима на заспиване).

Използвайте режима на хибернация, когато знаете, че няма да използвате лаптопа или таблета за продължителен период и няма да разполагате с възможност да заредите батерията през това време. Първо проверете дали тази опция е налична на вашия компютър и я включете, в случай че е налична.

За режим на хибернация на компютъра:

 1. Отваряне на опциите за захранването:
  • За Windows 10 изберете Старт , след което изберете Настройки  > Система  > Захранване и заспиване  > Допълнителни настройки за захранването.
  • За Windows 8.1/Windows RT 8.1 плъзнете бързо навътре от края на екрана, докоснете Търсене (или ако използвате мишка, посочете към горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Опции за захранването, след което докоснете или щракнете върху Опции за захранването.
  • За Windows 7 щракнете върху бутона „Старт“, щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Система и защита и след това щракнете върху Опции на захранването.
 2. Изберете Изберете какво да прави бутонът за захранването и след това изберете Промяна на настройки, които в момента не са на разположение. Под Настройки за изключване поставете отметка в квадратчето Хибернация (ако опцията е налична), след което изберете Записване на промените.

Вече ще можете да поставяте компютъра в режим на хибернация по няколко различни начина:

 • За Windows 10 изберете „Старт“ , след което изберете Захранване > Хибернация. Може също така да натиснете клавиша с емблемата на Windows + X на клавиатурата, след което да изберете Изключване или излизане > Хибернация.
 • За Windows 8.1/Windows RT 8.1 преместете мишката в долния ляв ъгъл на екрана, след което щракнете с десен бутон върху бутона „Старт “ или натиснете клавиша с емблемата на Windows + X на клавиатурата. Докоснете или щракнете върху Изключване или излизане, след което изберете Хибернация. Или плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Настройки. (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и щракнете върху Настройки.) Докоснете или щракнете върху Захранване > Хибернация.
 • За Windows 7 щракнете върху бутона „Старт“ , щракнете върху стрелката до бутона Изключване и след това щракнете върху Хибернация.