Клавишни комбинации в Continuum за телефони

Прилага се за: Windows 10 Mobile

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации за Windows 10 Mobile, които може да се използват при работа с Continuum за телефони.


Натиснете този клавиш За да направите това
Клавиш с емблемата на Windows
Отваряне или затваряне на „Старт“
Клавиш с емблемата на Windows  + A
Отваряне на работния център
Клавиш с емблемата на Windows‌ + C
Отваряне на Cortana в режим на слушане
Клавиш с емблемата на Windows + E
Отваряне на файловия мениджър
Клавиш с емблемата на Windows + I
Отваряне на настройките
Клавиш с емблемата на Windows + K
Отваряне на бързото действие за свързване
Клавиш с емблемата на Windows + L
Заключване на устройството или превключване на акаунти
Клавиш с емблемата на Windows + O
Ориентация за заключване на устройство
Клавиш с емблемата на Windows + P
Отваряне на настройките на дисплея
Клавиш с емблемата на Windows + S
Отваряне на търсенето
Клавиш с емблемата на Windows + U
Отваряне на центъра за улеснен достъп
Клавиш с емблемата на Windows+ Tab
Отваряне на изгледа на задачи
Клавиш с емблемата на Windows + Backspace
Връщане назад
Клавиш с емблемата на Windows + интервал
Превключване на езика на въвеждане и клавиатурната подредба
Клавиш с емблемата на Windows + Print Screen
Заснемане на екранна снимка
Alt + Tab
 Превключване между отворените приложения


Допълнителни клавишни комбинации