Допълнителни лицензионни условия за софтуер за Internet Explorer 11

Прилага се за: Internet ExplorerWindows 8.1Windows 7

Прегледайте информацията по-долу за лицензионните условия, приложими за Вашата версия на софтуера.

За Internet Explorer 11 за Windows 8.1, Windows RT 8.1 и Windows Server 2012 R2 се прилагат следните допълнителни лицензионни условия за софтуер:

Microsoft Corporation (или нейно свързано лице в региона, където живеете) лицензира това допълнение на Вас. Ако сте лицензирани да използвате софтуера Windows 8.1 или Windows Server 2012 R2 (за който се прилага това допълнение) ("софтуерът"), можете да използвате това допълнение. Можете да използвате копие на това допълнение с всяко валидно лицензирано копие на софтуера. Не можете да използвате допълнението, ако не разполагате с лиценз за софтуера. Лицензионните условия за софтуера се прилагат за използването на това допълнение от Ваша страна. Microsoft предоставя услуги за поддръжка за допълнението, както е описано на адрес: support.microsoft.com/common/international.aspx.

За Internet Explorer 11 за Windows 7 Service Pack 1 и Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 се прилагат следните допълнителни лицензионни условия за софтуер:

Microsoft Corporation (или нейно свързано лице в региона, където живеете) лицензира това допълнение на Вас. Ако сте лицензирани да използвате софтуера Windows 7 Service Pack 1 или Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (за който се прилага това допълнение) ("софтуерът"), можете да използвате това допълнение. Не можете да го допълнението, ако не разполагате с лиценз за софтуера. Можете да използвате това допълнение с всяко валидно лицензирано копие на софтуера. Microsoft предоставя услуги за поддръжка за този софтуер, както е описано на адрес: support.microsoft.com/common/international.aspx.
Лицензионните условия по долу описват допълнителните условия на използване за това допълнение. Тези условия и лицензионните условия за софтуера се прилагат за използването на това допълнение от Ваша страна. В случай на противоречие се прилагат настоящите допълнителни лицензионни условия.

С използването на това допълнение Вие приемате тези условия. Ако не ги приемате, не използвайте това допълнение.

ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНИ УСЛУГИ.
Microsoft предоставя Интернет-базирани услуги със софтуера. Имаме право да ги променяме или отменяме по всяко време.

Съгласие за Интернет-базирани услуги. Софтуерните функции, описани по-долу и в декларацията за поверителност за Internet Explorer 11, се свързват с компютърните системи на Microsoft или доставчика на услуги чрез Интернет. В някои случаи ще получавате отделно известие при свързването им. Можете да изключите тези функции или да не ги използвате.  С използването на тези функции Вие се съгласявате с предаването на тази информация. Microsoft няма да използва тази информация, за да Ви идентифицира или да се свързва с Вас.

  • Актуализиране на търсещи машини. След инсталирането софтуерът ще изтегли актуализация на данните на Вашия компютър за търсещи машини. Тази актуализация надстройва Вашите търсещи машини с най-новите функции, като например нови икони или предложения за търсене. Това е еднократна актуализация, но софтуерът ще се опита да изпълни актуализацията няколко пъти, ако не изтегли успешно актуализацията.