Клавишни комбинации за достъпност в Windows

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Клавишните комбинации за достъпност ви помагат да използвате компютъра с помощта на клавиатура или помощно устройство.

По-долу е посочен списък с клавишните комбинации за помощните технологии в Windows 10, включително лупата, повишената четливост и други.

За да прегледате списък с клавишните комбинации и жестовете за докосване за „Разказвач“ в Windows 10, вж. Клавишни комбинации и жестове за докосване за „Разказвач“.

Клавишни комбинации за „Лупа“

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете клавиша с емблемата на Windows  + знака „Плюс” (+). Включване на лупата
Клавиш с емблемата на Windows  + Esc Изключване на лупата
Клавиш с емблемата на Windows  + знака Плюс (+) или знака Минус (-) Когато лупата се включи, увеличете или намалете мащаба
Ctrl + Alt + колелце за превъртане на мишката Увеличаване и намаляване на мащаба с колелцето на мишката
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + M Отваряне на настройките на „Лупа“
Ctrl + Alt + клавиши със стрелки Придвижване в посоката на клавишите със стрелки
Ctrl + Alt + I Инвертиране на цветовете
Ctrl + Alt + F Превключване към изглед на цял екран
Ctrl + Alt + L Превключване към изглед на леща
Ctrl + Alt + D Превключване към закачен изглед
Ctrl + Alt + M Превъртане през изгледите
Ctrl + Alt + R Преоразмеряване на лещата с мишката
Shift + Alt + клавиши със стрелки Преоразмеряване на лещата с клавиатурата
Ctrl + Alt + интервал Бързо вижте целия работен плот с изгледа на цял екран

 

Допълнителни клавишни комбинации за достъпност

Натиснете този клавиш  За да направите това
Десен клавиш Shift в продължение на осем секунди Включване и изключване на функцията „Филтърни клавиши“
Ляв Alt + ляв Shift + Print Screen Включване или изключване на повишената четливост
Ляв Alt + ляв Shift + Num Lock Включване или изключване на клавишите за мишката
Shift пет пъти Включване или изключване на оставащите клавиши
Num Lock за пет секунди Включване или изключване на превключващите клавиши
Клавиш с емблемата на Windows  + U Отваряне на центъра за улеснен достъп
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + C Включване или изключване на цветните филтри
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + N Отваряне на настройките на „Разказвач“
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + S Включване на разпознаването на говор на Windows
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + O Включване на екранната клавиатура

 

Допълнителни клавишни комбинации