Клавишни комбинации в Microsoft Surface Hub

Прилага се за: Windows 10

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за Microsoft Surface Hub.

 Натиснете този клавиш За да направите това
Клавиш с емблемата на Windows
Отваряне или затваряне на „Старт“
Клавиш с емблемата на Windows + A
Отваряне на бързите действия
Клавиш с емблемата на Windows + F
Влизане или изход от цял екран за приложението, което използвате в момента
Клавиш с емблемата на Windows + N
Отваряне на известията
Клавиш с емблемата на Windows + S
Отваряне на Cortana или търсенето
Клавиш с емблемата на Windows + T
Отваряне на часовника
 Клавиш с емблемата на Windows + W Изпращане до бялата дъска
 Клавиш с емблемата на Windows + X  Разменяне на странични ленти
 Клавиш с емблемата на Windows + 1  Отваряне или затваряне на прозореца за разговор в страничната лента
 Клавиш с емблемата на Windows + 2  Отваряне или затваряне на прозореца за хора в страничната лента
 Клавиш с емблемата на Windows + 3  Отваряне или затваряне на прозореца за съобщения в страничната лента
 Клавиш с емблемата на Windows + 4  Отваряне или затваряне на прозореца за съдържание в страничната лента
 Клавиш с емблемата на Windows + F6  Преместване на фокуса на клавиатурата между страничните ленти, горната лента и долната лента
 Клавиш с емблемата на Windows + Shift + F6  Преместване на фокуса на клавиатурата между страничните ленти, горната лента и долната лента в обратна посока
 Клавиш с емблемата на Windows+ Tab  Отиване в изгледа на задачи
 Клавиш с емблемата на Windows + Backspace  Връщане назад
 Клавиш с емблемата на Windows + интервал  Превключване на езика на въвеждане или клавиатурата
 Клавиша с емблемата на Windows + Enter  Отваряне на „Разказвач“
 Клавиш с емблемата на + Плюс (+)  Отваряне на „Лупа“
 Ляв Alt + ляв Shift + Print Screen  Включване или изключване на повишената четливост
 F10 Включване или изключване на споделянето
Alt + Tab  Превключване между отворените приложения
 Ляв Alt + ляв Shift + Num Lock Включване или изключване на клавишите за мишката
 Десен клавиш Shift в продължение на осем секунди Включване или изключване на клавишите за филтър
 Shift пет пъти Включване или изключване на оставащите клавиши
 Num Lock за пет секунди Включване или изключване на превключващите клавиши
 Клавиш с емблемата на Windows + Esc
 Прекратяване на сесията

Допълнителни клавишни комбинации