Таблица с данни за жизнения цикъл на Windows

Прилага се за: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Последна актуализация: януари 2020 г.

Всеки продукт на Windows има жизнен цикъл. Жизненият цикъл започва с пускането на даден продукт на пазара и завършва с прекратяването на поддръжката му. Ако сте запознати с ключовите дати в жизнения цикъл, ще можете да правите информирани избори относно момента на актуализация, надстройка или извършването на други промени по вашия софтуер. 

Windows 10


Издания Home, Enterprise, Education, Pro, Pro Education и Pro for Workstations 

Полугодишният канал на Windows 10 се регулира от Съвременните правила за жизнен цикъл (считано от 25 януари 2018 г.). За повече информация, вижте „Правила за жизнения цикъл на Microsoft“ или прегледайте ЧЗВ към „Съвременни правила за жизнения цикъл“

Актуализации на функциите ще бъдат издавани два пъти в годината за Windows 10 чрез полугодишния канал, с прогнозни месеци март и септември всяка година. Актуализациите са кумулативни, като всяка актуализация надгражда върху предхождащите я. Винаги инсталирайте най-новата актуализация на функциите (версия) преди текущата ви версия да е достигнала край на обслужването си, за да запазите поддръжката си от Microsoft чрез месечни актуализации на качеството.
 
Считано от септември 6, 2018, променихме сроковете си обслужване на клиенти, които се нуждаят от повече време, за да тестват и усвоят актуализации на функциите за Windows 10 Enterprise и Education. С оглед на това, актуализациите на функции ще се извършват чрез месечни актуализации на качеството както следва:
 
Издание  Актуализации на функции през месец март*  Актуализации на функции през месец септември*
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Education
Обслужване в продължение на 18 месеца от датата на издаване Обслужване в продължение на 30 месеца от датата на издаване

Windows 10 Pro
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Home

Обслужване в продължение на 18 месеца от датата на издаване, но в зависимост от настройките ви най-новата актуализация на функциите може да бъде инсталирана автоматично на устройството щом стане налична. Обслужване в продължение на 18 месеца от датата на издаване, но в зависимост от настройките ви най-новата актуализация на функциите може да бъде инсталирана автоматично на устройството щом стане налична.
* Актуализациите на функциите ще бъдат издавани два пъти в годината, като целевите месеци са март и септември.
 

Някои издания1 могат да отсрочват полугодишните актуализации на функциите чрез Настройки  >Windows Update >Разширени опции или чрез правила, зададени на устройството от управляващата система на организацията. На устройства, които не са конфигурирани за отсрочване, ще трябва да инсталирате най-новата актуализация на функциите, за да помогнете за защитата на вашето устройство и поддръжката от Microsoft да продължи. Нови версии могат да бъдат автоматично инсталирани преди датата за край на обслужването на текущата версия на устройство ви.*

1 Изданието Home не поддържа отсрочването на актуализации на функциите и обикновено ще получите нова версия на Windows 10 преди показаната дата за край на обслужването.
 

Сортирани по версия на Windows 10, по-долу ще откриете датите за наличност и край на обслужването за различните издания.

Хронология на версиите на Windows 10 Дата на наличност Край на обслужването за изданията Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations Край на обслужването за изданията Enterprise и Education
Windows 10, версия 1909  12 ноември 2019 г. 11 май 2021 г.  10 май 2022 г.**
Windows 10, версия 1903 21 май 2019 г. 8 декември 2020 г. 8 декември 2020 г.
Windows 10, версия 1809 13 ноември 2018 г. 12 май 2020 г. 11 май 2021 г.**
Windows 10, версия 1803 30 април 2018 г. 12 ноември 2019 г. 10 ноември 2020 г.
Windows 10, версия 1709 17 октомври 2017 г. 9 април 2019 г. 14 април 2020 г.
Windows 10, версия 1703 5 април 2017 г.* 9 октомври 2018 г. 8 октомври 2019 г.
Windows 10, версия 1607 2 август 2016 г. 10 април 2018 г. 9 април 2019 г.
Windows 10, версия 1511 10 ноември 2015 г. 10 октомври 2017 г. 10 октомври 2017 г.
Windows 10, издаден през юли 2015 г. (версия 1507) 29 юли 2015 г. 9 май 2017 г.  9 май 2017 г.
* Windows 10, версия 1703 за изданията Enterprise, Education и IOT Enterprise бяха пуснати на пазара на 11 април 2017 г.
** Обслужвани в продължение на 30 месеца от датата на издаване според правилата, актуализирани на September 6, 2018.
Забележка: не всички функции, включени в дадена актуализация, работят на всички устройства. Възможно е дадено устройство да не може да получава актуализации, ако хардуерът му е несъвместим, няма актуални драйвери, няма достатъчно място за съхранение или ако е изтекъл периодът на поддръжка от производителя на оригиналното оборудване (OEM).  За повече информация относно съвместимостта прегледайте Изисквания към системата на Windows 10, както и Изисквания към процесора на Windows

 

Издания на Enterprise LTSC/LTSB 

Изданията на Windows 10 LTSC/LTSB ще продължат да следват фиксираните правила за жизнения цикъл. За да научите повече, вижте правилата за операционни системи за фирми, разработчици и настолни такива на Microsoft за повече подробности.

Хронология на версиите на Windows 10 Дата на наличност Крайна дата на базовата поддръжка Крайна дата на разширената поддръжка
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
13 ноември 2018 г. 9 януари 2024 г. 9 януари 2029 г.
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
2 август 2016 г. 12 октомври 2021 г. 13 октомври 2026 г.
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
29 юли 2015 г. 13 октомври 2020 г. 14 октомври 2025 г.
Забележка: не всички функции, включени в дадена актуализация, работят на всички устройства. Възможно е дадено устройство да не може да получава актуализации, ако хардуерът му е несъвместим, няма актуални драйвери, няма достатъчно място за съхранение или ако е изтекъл периодът на поддръжка от производителя на оригиналното оборудване (OEM).  За повече информация относно съвместимостта прегледайте Изисквания към системата на Windows 10, както и Изисквания към процесора на Windows.  

 

За повече информация относно жизнения цикъл за Windows 10 вижте Правила за жизнен цикъл на полугодишен канал за клиент на Windows 10 и Windows Server – актуализация (1 февруари 2018 г.) или страницата Информация за изданието на Windows 10. За да научите повече за жизнения цикъл на Windows 10 Mobile, вж. Windows 10 Mobile.

Windows 8.1 и 7


Предишни версии на операционната система Windows се регулират от фиксираните правила за жизнения цикъл. Тези правила се състоят от две фази: базова поддръжка и разширена поддръжка. Вижте правилата за операционни системи за фирми, разработчици и настолни такива на Microsoft за повече подробности. 

Клиентски операционни системи Край на базовата поддръжка Край на разширената поддръжка
Windows 8.1 9 януари 2018 г. 10 януари 2023 г.
Windows 7, service pack 1* 13 януари 2015 г. 14 януари 2020 г. 
* Поддръжката на Windows 7 RTM версия без сервизни пакети приключи на 9 април 2013 г. 

Предишни версии на Windows, включително Windows 8.1, имат ограничена поддръжка, когато се изпълняват на нови процесори и чипсети от производители като Intel, AMD, NVidia и Qualcomm. За повече информация вж. Политика за жизнения цикъл на Microsoft. Възможно е дадено устройство да не може да изпълнява предишни версии на Windows, ако хардуерът му е несъвместим, няма актуални драйвери или по друг начин е извън периода на поддръжка на производителя на оригинално оборудване (OEM).

Windows 8.1 и 7: въпроси и отговори

Край на продажбата

Край на продажбата е датата, на която определена версия на Windows вече не се доставя на търговци на дребно или производители на оригинално оборудване (OEM). Примери за OEM са Dell и Toshiba, производители на компютри, които често инсталират предварително софтуер Windows.

В тази таблица са указани крайните дати на продажба за определени операционни системи Windows.

Клиентски операционни системи и актуализации Дата на обща наличност Крайна дата на продажба на софтуер на дребно* Крайна дата на продажба на компютри с предварително инсталиран Windows
Windows 8.1 18 октомври 2013 г. 1 септември 2015 г. 31 октомври 2016 г.
Windows 8 26 октомври 2012 г. 31 октомври 2014 г. 30 юни 2016 г.
Windows 7 Professional 22 октомври 2009 г. 31 октомври 2013 г. 31 октомври 2016 г.
Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate 22 октомври 2009 г. 31 октомври 2013 г. 31 октомври 2014 г.
* Когато софтуерният продукт достигне крайната дата на продажба на дребно, той все още може да се закупи чрез OEM (фирмата производител на вашия компютър), докато не се достигне крайната дата на продажба на компютри с предварително инсталиран Windows.

 

Край на продажбата: въпроси и отговори

Права за връщане към по-стара версия на Windows

За използване на предишни версии на софтуер Windows на компютри с инсталирани по-нови версии потребителите разполагат с възможност за получаване на лиценз за права за връщане към по-стара версия. Правата за преминаване към по-стара версия ще се различават в зависимост от това дали софтуерът е придобит чрез корпоративно лицензиране, OEM или FPP. За да научите повече за тези права, прегледайте кратката информация относно лицензирането за права за преминаване към по-стара версия. Предишни версии на Windows, включително Windows 8.1, имат ограничена поддръжка, когато се изпълняват на нови процесори и чипсети от производители като Intel, AMD, NVidia и Qualcomm. За повече информация вж. Правила за жизнения цикъл на Microsoft. Възможно е дадено устройство да не може да изпълнява предишни версии на Windows, ако хардуерът му е несъвместим, няма актуални драйвери или по друг начин е извън периода на поддръжка на производителя на оригинално оборудване (OEM).

Windows Server


За да научите повече за Windows Server, свързано с Windows 10, вж. информация за изданието на Windows Server. За обща информация относно жизнения цикъл вж. Политика за жизнения цикъл на Microsoft. Полугодишният канал на Windows Server се регулира от модерните правила за жизнения цикъл (считано от 25 януари 2018 г.) За повече информация прегледайте ЧЗВ за модерен жизнен цикъл.

Вижте таблицата по-долу за информация относно поддръжката за сервизни пакети преди Windows 10. 

Сървърни операционни системи Предходни сервизни пакети Текущ сервизен пакет и дата на наличност Следваща актуализация и очаквана дата на наличност 
Windows Server, версия 1909 (Datacenter, Standard)  Неприложимо  12 ноември 2019 г.  Няма планирани сервизни пакети 
Windows Server, версия 1809 (Datacenter, Standard) Неприложимо 13 ноември 2018 г. Няма планирани сервизни пакети 
Windows Server, версия 2019 (Datacenter, Essentials, Standard) Неприложимо 13 ноември 2018 г. Няма планирани сервизни пакети 
Windows Server, версия 1803 (Datacenter, Standard) Неприложимо 30 април 2018 г. Няма планирани сервизни пакети 
Windows Server, версия 1709 (Datacenter, Standard) Неприложимо 17 октомври 2017 г. Няма планирани сервизни пакети 
Windows Server 2016
Datacenter, Essentials, Standard)
Неприложимо 15 октомври 2016 г. Няма планирани сервизни пакети 
Windows Storage Server 2016 Неприложимо 15 октомври 2016 г. Няма планирани сервизни пакети 
Windows Server 2012 R2 Неприложимо 18 октомври 2013 г. Няма планирани сервизни пакети 
Windows Server 2012 Неприложимо 30 октомври 2012 г. Няма планирани сервизни пакети 
Windows Server 2008 R2 Неприложимо

SP1

22 февруари 2011 г.

Неопределено към момента 
Windows Server 2008

SP1

(Windows Server 2008 е пуснат на пазара с включен SP1)

SP2

26 май 2009 г.

Неопределено към момента