Редактиране на филми в Movie Maker

Направете филма да изглежда по желания от вас начин с инструментите за редактиране в Movie Maker.

Изрязване на видео

Може да изрязвате началото и края на даден видеоклип, така че филмът да показва само желаната част от видеоклипа. Ако например имате видеоклип с няколко черни кадъра в началото, може да изрежете началото на видеоклипа, така че черните кадри да не се показват в окончателния записан филм.

Когато изрежете видеофайл в Movie Maker, това не се отразява на оригиналния видеофайл. Целият видеоматериал се запазва в оригиналния видеофайл. 
 
Изрязване на видеоклип в Movie Maker
Изчистване на новите начални и крайни точки в Movie Maker, така че целият видеоклип да се възпроизвежда

Разделяне на видео

Може да разделите даден видеоклип на два по-малки елемента, след което да продължите да редактирате. Например след разделянето на даден видеоклип може да преместите един видеоклип пред друг, за да промените реда, в който видеоклиповете се изпълняват във филма.

Разделяне на видеоклип на два елемента


  1. Изберете филма, след което плъзнете индикатора за възпроизвеждане до точката, в която искате да разделите видеоклипа.
  2. Под Видеоинструменти в раздела Редактиране от групата Редактиране изберете Разделяне.

Ускоряване или забавяне на видеоклип

Може да промените скоростта на видеоклипа в Movie Maker, за да го ускорите или забавите.

Изберете видеоклипа, след което под Видеоинструменти в раздела Редактиране от групата Настройка изберете списъка Скорост, а след това изберете дадена скорост (в зависимост от това колко искате да ускорите или забавите видеоклипа).

Избор на тема

Тема за автофилм на Movie Maker автоматично ще добави заглавия, надписи, преходи и ефекти към филма. Използвайте визуализацията на темите за автофилм, като посочите всяка една с курсора.

След като добавите снимките, видеоклиповете и музиката, които желаете да използвате в MovieMaker, в раздела Начало от групата Теми за автофилм изберете темата, която е най-подходяща за вашия филм. Може да продължите да редактирате или просто да запишете филма.

Свойства

ИД на статията: 14019 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка