Как да вляза като администратор?

Прилага се за: Windows 7

Администраторът е някой, който може да извършва промени в компютъра, които ще засегнат другите потребители. Администраторите могат да променят настройките за защита, да инсталират софтуер и хардуер, да осъществяват достъп до всички файлове на компютъра и да извършват промени в други потребителски акаунти. За да влезете като администратор, трябва да разполагате с потребителски акаунт на компютъра от тип Администратор.

Ако не сте сигурни дали акаунтът, с който разполагате на компютъра, е администраторски, можете да проверите типа на акаунта, след като влезете. Стъпките, които трябва да следвате, ще се различават в зависимост от това дали компютърът е в домейн, или работна група.

Ако типът на акаунта ви не е Администратор, не можете да влезете като администратор, освен ако не знаете паролата за потребителското име за друг акаунт на компютъра, който е администратор. Ако не сте администратор, можете да помолите някой администратор да промени типа на акаунта ви.