Коригиране на повреден потребителски профил в Windows 7

Моят компютър е в домейн

 1. Отворете конзолата на Microsoft за управление, като щракнете върху бутона Старт
  Изображение на бутона „Старт“
  и въведете mmc в полето за търсене, след което натиснете Enter.
  Изображение на иконата със щита на защитата
  Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
 2. В левия прозорец на конзолата на Microsoft за управление щракнете върху Локални потребители и групи.

  Ако не виждате „Локални потребители и групи“, вероятно конзолната добавка не е добавяна към конзолата на Microsoft за управление. Изпълнете следните стъпки, за да я инсталирате:
  1. В конзолата на Microsoft за управление щракнете върху менюто Файл, след което щракнете върху Добави/премахни конзолна добавка.
  2. Щракнете върху Локални потребители и групи, след което щракнете върху Добавяне.
  3. Щракнете върху Локален компютър, изберете Готово, след което щракнете върху OK.
 3. Щракнете върху папката Потребители.
 4. Щракнете върху менюто Действие, след което изберете Нов потребител.
 5. Въведете съответната информация в диалоговия прозорец, след което щракнете върху Създаване.
 6. Когато приключите със създаването на потребителски акаунти, щракнете върху Затвори.
 7. Рестартирайте компютъра.

Моят компютър е в работна група

 1. Отворете „Потребителски акаунти“, като щракнете върху бутона Старт
  Изображение на бутона „Старт“
  > Контролен панел > Потребителски акаунти и семейна безопасност, след което щракнете върху Потребителски акаунти.
 2. Щракнете върху Управление на друг акаунт.
  Изображение на иконата със щита на защитата
  Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
 3. Щракнете върху Създаване на нов акаунт.
 4. Въведете името, което искате да дадете на потребителския акаунт, изберете типа на акаунта, след което щракнете върху Създаване на акаунт.
 5. Рестартирайте компютъра.

Копиране на файлове в новия потребителски профил

След като създадете профила, можете да копирате файловете от съществуващия профил. Трябва да имате поне три потребителски акаунта на компютъра, за да изпълните тези стъпки, включително новия акаунт, който току-що сте създали.

 1. Влезте като потребител, различен от току-що създадения нов потребител или от потребителя, от който искате да копирате файловете.
 2. Отворете папката „Моите документи“, като щракнете върху бутона Старт 
  Изображение на бутона „Старт“
  , след което щракнете върху Компютър. Щракнете двукратно върху твърдия диск, на който е инсталиран Windows (това обикновено е устройство C:), щракнете двукратно върху „Потребители“, щракнете двукратно върху папката с името на акаунта и след това щракнете двукратно върху Моите документи.
 3. Щракнете върху менюто „Инструменти“ след което щракнете върху Опции за папките.

  Ако не виждате менюто Инструменти, натиснете клавиша Alt.
 4. Щракнете върху раздела Преглед, след което щракнете върху Показване на скрити файлове, папки и устройства.
 5. Премахнете отметката от квадратчето Скрий защитените файлове на операционната система, щракнете върху „Да“ за потвърждение, след което щракнете върху OK.
 6. Намерете папката C:\Users\Старо_потребителско_име, където C е устройството, на което е инсталиран Windows, а Старо_потребителско_име е името на профила, от който искате да копирате файлове.
 7. Изберете всички файлове и папки от тази папка, с изключение на следните файлове:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 8. Щракнете върху менюто Редактиране, след което щракнете върху Копиране.

  Ако не виждате менюто Редактиране, натиснете клавиша Alt.
 9. Намерете папката C:\Users\Ново_потребителско_име, където C е устройството, на което е инсталиран Windows, а Ново_потребителско_име е името на създадения от вас нов потребителски профил.
 10. Щракнете върху менюто Редактиране, след което щракнете върху Поставяне.

  Ако не виждате менюто Редактиране, натиснете клавиша Alt.
 11. Излезте и влезете отново като новия потребител.

  Ако имате имейл съобщения в програма за имейл, трябва да импортирате вашите имейл съобщения и адреси в новия потребителски профил, преди да изтриете стария. Ако всичко работи правилно, можете да изтриете стария профил.
Свойства

ИД на статията: 14039 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка