Правила за операционни системи за фирми, разработчици и настолни такива на Microsoft


Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

Правилата за операционни системи за фирми, разработчици и настолни такива на Microsoft се прилагат за много продукти, които в момента са налични, чрез продажба на дребно или корпоративно лицензиране и предлагат най-малко:

 • 10 години поддръжка (минимум пет години базова поддръжка и минимум пет години разширена поддръжка) на поддържаното ниво на сервизните пакети за фирми, разработчици и продукти на настолните операционни системи. За да отговарят на изискванията за услуги за поддръжка, клиентите може да трябва да разполагат с най-новата актуализация. Вижте Мрежа с данни за датите на жизнения цикъл за подробни данни.
 • Минимум пет години базова поддръжка за поддържаното ниво на сервизните пакети за потребителски и мултимедийни продукти
 • Microsoft се ангажира да предоставя продукти с подобрена защита. Въпреки че се стремим да премахнем уязвимостите по време на разработването, уязвимостите в софтуера днес остават факт и трябва да сме готови да реагираме, когато те бъдат открити. Microsoft съветва клиентите да инсталират най-новите издания на продуктите, актуализации на защитата и сервизни пакети, за да са винаги възможно най-защитени. За най-новата информация относно актуализациите на защитата посетете нашата библиотека на TechNet. Възможно е по-старите продукти да не отговарят на съвременните по-високи изисквания за защита. Възможно е Microsoft да не може да предостави актуализации на защитата за по-стари продукти.

Фази на жизнения цикъл за фирмен, потребителски и мултимедиен софтуер, настолни операционни системи и софтуер за разработчици

 Тип на поддръжката Базова поддръжка Разширена поддръжка Онлайн поддръжка за самопомощ
Заявка за конструктивни промени и за нови функции  Налично  Не е налично Забележка4
Актуализации на защитата  Налично  Налично Забележка4
Актуализации, които не са свързани със защитата  Налично
 • Налично само с Разширена поддръжка на горещи поправки
 • Не е налично за потребителски продукти за операционната система на настолни продукти
Забележка4
Безплатна поддръжка1, включена към лиценз, програма за лицензиране2 или други програми за поддръжка без заплащане  Налично  Не е налично3 Забележка4
Платена поддръжка (включително поддръжка тип premier и essential, при които се заплаща за инцидент)  Налично  Налично Забележка4

* ЗАБЕЛЕЖКА: Правилата за операционни системи за фирми, разработчици и настолни такива не се прилагат за всички продукти. За да прегледате конкретните дати за начало и край на поддръжката и обслужването по продукта, за който важат, потърсете в базата данни за жизнения цикъл на продуктите.

1 Отнася се до опциите за поддръжка по телефона и онлайн поддръжка.
2 Например инциденти с поддръжка, получени чрез програмата за софтуерна осигуровка за сървърни продукти. 
3 Може да е налична ограничена безплатна поддръжка (варира според продукта).
4 Достъп до свободно достъпно онлайн съдържание, като например статии в базата знания, онлайн информация за продукти и онлайн уебкастове за поддръжка.
 
Базова поддръжка
 
Базова поддръжка е първата фаза от жизнения цикъл на продукта. За поддържаното ниво на сервизните пакети базовата поддръжка за продукти и услуги включва:
 • Поддръжка в случай на инцидент (безплатна поддръжка в случай на инцидент, платена поддръжка в случай на инцидент, поддръжка, заплащаща се на час, поддръжка за гаранционни искове)
 • Поддръжка за актуализации на защитата
 • Възможността за заявка на актуализации, които не са свързани със защитата
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да е необходимо записване в програма за поддръжка, за да получавате тези ползи за определени продукти.
 
Разширена поддръжка
 
Фазата на разширената поддръжка следва базовата поддръжка за продукти за операционни системи за фирми и разработчици и такива от настолен тип. За поддържаното ниво на сервизните пакети разширената поддръжка включва:
 • Платена поддръжка4
 • Поддръжка за актуализации на защитата без допълнително таксуване
 • Актуализации, които не са свързани със защитата, изискват закупуването на Разширена поддръжка на горещи поправки (също така са приложими такси за отделна поправка).5

  Разширената поддръжка на горещи поправки не е налична за потребителски продукти за операционната система на настолни продукти. Още подробни данни са налични тук.
ЗАБЕЛЕЖКА:
 • Microsoft няма да приема заявки за гаранционна поддръжка, конструктивни промени или за нови функции по време на фазата на разширена поддръжка
 • Разширена поддръжка не е налична за потребителски или мултимедийни продукти, както и за потребителски хардуер
 • Може да е необходимо записване в програма за поддръжка, за да получавате тези ползи за определени продукти
4 Може да е налична ограничена безплатна поддръжка (варира според продукта).
5 Правилата за жизнен цикъл на Microsoft позволяват създаването и широкото разпространение на определени актуализации, които не са свързани със защитата, по време на фазата на разширена поддръжка. Може например да е необходимо да се предостави актуализация, която не е свързана със защитата, разрешаваща продължителна възможност за свързване и обслужване посредством услугата за автоматична актуализация или Windows Server Update Service.

Онлайн поддръжка за самопомощ

Онлайн поддръжката за самопомощ е налична през жизнения цикъл на даден продукт и за най-малко 12 месеца, след като продуктът достигне края на поддръжката си. Онлайн статиите от базата знания на Microsoft, ЧЗВ, инструменти за отстраняване на неизправности и други ресурси са предоставени за помощ на клиентите за разрешаване на често срещани проблеми.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да е необходимо записване в програма за поддръжка, за да получавате тези ползи за определени продукти.

 

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.