Правила на Microsoft за поддръжка през жизнения цикъл

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

Правилата на Microsoft за поддръжка през жизнения цикъл важат за повечето продукти, които са налични в момента, чрез закупуване на дребно или корпоративно лицензиране. Настоящите правила на Microsoft, описани по-долу, предлагат минимум:

 • 10 години поддръжка (минимум 5 години базова поддръжка и минимум 5 години разширена поддръжка) на нивото на поддържания сервизен пакет за продукти на операционни системи за фирми, разработчици и настолни компютри
 • Минимум 5 години базова поддръжка на нивото на поддържания сервизен пакет за потребителски и мултимедийни продукти
 • Microsoft се ангажира да предоставя продукти с подобрена защита. Нашата дългосрочна цел е да премахнем уязвимостите в защитата от всички наши продукти, преди да бъдат издадени. Важен елемент в нашите виждания е да сбъднем мечтата за надеждна работа с компютри. Въпреки че се стремим да премахнем уязвимостите по време на разработването, уязвимостите в софтуера днес остават факт и трябва да сме готови да реагираме, когато те бъдат открити.  Microsoft съветва клиентите да инсталират най-новите издания на продуктите, актуализации на защитата и сервизни пакети, за да са винаги възможно най-защитени. За най-новата информация относно актуализациите на защитата посетете нашата библиотека на TechNet. Възможно е по-старите продукти да не отговарят на съвременните по-високи изисквания за защита. Възможно е Microsoft да не може да предостави актуализации на защитата за по-стари продукти.

Фази от жизнения цикъл на поддръжката за бизнес, предназначен за разработчици, потребителски и мултимедиен софтуер.

 Тип на поддръжкатаФаза на базова поддръжкаФаза на разширена поддръжкаОнлайн поддръжка на самопомощ
Заявка за промяна на дизайна и функциите на продукта Налично Не е наличноЗабележка4
Актуализации на защитата Налично НаличноЗабележка4
Актуализации, които не са свързани със защитата Налично
 • Налични само с разширена поддръжка на горещи поправки
 • Не са налични за потребителски продукти за операционната система на настолни продукти
Забележка4
Допълнителна поддръжка1, включена към лиценз, програма за лицензиране2 или други програми за поддръжка без такса Налично Не е налична3Забележка4
Платена поддръжка (включително поддръжка тип Premier и Essential, при които се заплаща за инцидент) Налично НаличноЗабележка4
    

*Имайте предвид: Правилата за жизнен цикъл на поддръжката на Microsoft не се прилагат за всички продукти. За да прегледате конкретните дати за начало и край на поддръжката по продукта, за който важат, можете да потърсите в базата данни за поддръжка през жизнения цикъл на продуктите.

Отнася се за опциите за поддръжка по телефона и онлайн поддръжка.
2 Например инциденти с поддръжката, придобити чрез програмата за софтуерна осигуровка за продукти за сървър. 
3 Може да бъде налична ограничена допълнителна поддръжка (варира според продукт).
Достъп до свободно достъпно онлайн съдържание, като например статии в базата знания, онлайн информация за продукти и онлайн уебкастове за поддръжка

Базова поддръжка

Базовата поддръжка представлява първата фаза от жизнения цикъл на поддръжка за продукт.
На нивото на поддържания сервизен пакет базовата поддръжка за софтуерни продукти включва:
 • Поддръжка за инцидент (поддръжка за инцидент без заплащане, платена поддръжка за инцидент, поддръжка, за която се заплаща на час, и поддръжка за гаранционни искове)
 • Поддръжка на актуализации на защитата
 • Възможността за заявка на актуализации, които не са свързани със защитата
Имайте предвид:
Изисква се записване в програма за поддръжка за получаване на тези ползи за определени продукти

Разширена поддръжка

Фазата на разширена поддръжка следва след базовата поддръжка на продуктите за операционните системи за настолни компютри, за бизнеса и за разработчиците.
На нивото на поддържания сервизен пакет разширената поддръжка включва:
 • Платена поддръжка4
 • Поддръжка на актуализации на защитата без допълнителни такси
 • Поддръжка на актуализации, които не са свързани със защитата, изисква да бъде закупена разширена поддръжка за горещи поправки (прилагат се също такси на поправка).5
  Разширена поддръжка за горещи поправки не е налична за потребителски продукти за операционната система на настолни продукти. Още подробности са налични тук.
Имайте предвид:
 • Освен това Microsoft няма да приема искания за гаранционна поддръжка, конструктивни промени или за нови функции по време на фазата на разширена поддръжка
 • Разширената поддръжка не е налична за потребителски, потребителски хардуерни и мултимедийни продукти
 • Изисква се записване в програма за поддръжка за получаване на тези ползи за определени продукти
4 Може да бъде налична ограничена допълнителна поддръжка (варира според продукт).

5 Правилата за жизнен цикъл на поддръжка на Microsoft позволяват създаването и широкото разпространение на определени актуализации, които не са свързани със защитата, по време на фазата на разширена поддръжка. Може например да е необходимо да се предостави актуализация, която не е свързана със защитата, разрешаваща продължителна възможност за свързване и обслужване посредством услугата за автоматична актуализация или Windows Server Update Service.

Онлайн поддръжка на самопомощ

Онлайн поддръжката на самопомощ е налична, докато трае жизненият цикъл на даден продукт и за минимум 12 месеца, след като продуктът достигне момента на прекратяване на неговата поддръжка. Онлайн статиите от базата знания на Microsoft, ЧЗВ, инструменти за отстраняване на неизправности и други ресурси са предоставени за помощ на клиентите за разрешаване на често срещани проблеми.

Имайте предвид:
 • Изисква се записване в програма за поддръжка за получаване на тези ползи за определени продукти

 

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 

Свойства

ИД на статията: 14085 – Последен преглед: 6.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка