Продукти, чийто край на поддръжката ще настъпи през втората половина на 2016 г.

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

Създадено: 3 февруари 2016 г.

В списъка по-долу, който е актуален към юни 2016 г., са представени някои от продуктите, чийто край на поддръжката ще настъпи през втората половина на 2016 г. За изчерпателен списък на продуктите на Microsoft и времевите линии на правилата за жизнения им цикъл потърсете в базата данни за жизнения цикъл на поддръжка на продуктите.

Ако имате каквито и да е въпроси относно поддръжката на даден продукт, свържете се с вашия сътрудник по връзки с клиенти на Microsoft. Ако имате нужда от техническа поддръжка, посетете сайта Връзка с Microsoft.

Изтичащи сервизни пакети: Поддръжката за сервизните пакети по-долу ще се прекрати на съответните изброени крайни дати. Клиентите трябва да мигрират към следващия наличен сервизен пакет, за да продължат да получават актуализации на защитата и да отговарят на изискванията за получаване на други опции за поддръжка.

 Сервизни пакети, за които поддръжката приключваДата на влизане в сила

Microsoft Visual Studio Team Agents 2013
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 Service Pack 2
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 1
Microsoft User Experience Virtualization 2.1
Microsoft Visual Studio 2013 Modeling Software Development Kit
Microsoft Visual Studio 2013 Remote Tools
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Integrated)
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Isolated)
Microsoft Visual Studio 2013 Software Development Kit
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop
Microsoft Visual Studio Premium 2013
Microsoft Visual Studio Professional 2013
Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2013
Microsoft Visual Studio Test Professional 2013
Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
Team Explorer for Visual Studio 2013
Visual Studio 2013 Community Edition

11 октомври 2016 г.

*ЗАБЕЛЕЖКА: Продукти, които са изброени без конкретен сервизен пакет, се отнасят до RTM версия или версията Service Pack 0 (SP0). Тези версии ще изтекат, тъй като Service Pack 1 беше издаден 12 или 24 месеца преди датата на изтичане на поддръжката съгласно правилата за сервизни пакети. За да продължат да бъдат поддържани, актуализирайте RTM/SP0 до текущ сервизен пакет с поддръжка.

Ключови продукти, които преминават от базова поддръжка към разширена поддръжка: Следните продукти ще преминат към разширена поддръжка през следващите 6 месеца. Разширената поддръжка продължава минимум 5 години и включва актуализации на защитата без никакво заплащане и платени актуализации, които не са свързани със защитата, и поддръжка. Освен това Microsoft няма да приема искания за конструктивни промени или нови функции по време на фазата на разширена поддръжка.

 Продукти, които преминават от базова поддръжка към разширена поддръжка Дата на влизане в сила
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 1.0 13 септември 2016 г.
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 7
Windows Embedded POSReady 7
Windows Thin PC
 11 октомври 2016 г.

Ключови продукти, които преминават към прекратяване на поддръжката: Следните продукти ще достигнат края на поддръжката през следващите 6 месеца. Няма да има нови актуализации на защитата,актуализации, които не са свързани със защитата, безплатни или платени опции за поддръжка със съдействие или онлайн актуализации на техническо съдържание.

 Продукти, за които поддръжката приключва Дата на влизане в сила
Microsoft Windows Storage Server 2003
Microsoft Windows Storage Server 2003 R2
9 октомври 2016 г.
Communicator Mobile
Microsoft Dynamics AX 4.0
Microsoft System Center Reporting Manager 2006
11 октомври 2016 г.


Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 Свойства

ИД на статията: 14086 – Последен преглед: 30.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка