Инсталиране и използване на скенер в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Когато свържете скенер към устройството си или добавите нов скенер към своята домашна мрежа, обикновено можете да започнете да сканирате снимки и документи незабавно. Ако скенерът не се инсталира автоматично, ето някои съвети, за да накарате нещата да работят.

Изберете един от следните раздели или изберете Показване на всички. Всеки раздел, който изберете, ще се отвори, за да ви покаже повече информация относно използването на скенера. 

Ако никои от тези инструкции не са решили проблема ви със скенера, може да има проблем със самия скенер. Отидете на уеб сайта на производителя на скенера за конкретна информация за отстраняване на неизправности.