Инсталиране и използване на скенер в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Когато свържете скенер към устройството си или добавите нов скенер към домашната мрежа, обикновено можете да започнете да сканирате снимки и документи незабавно. Ако скенерът не се инсталира автоматично, следвайте тези стъпки, за да се опитате да накарате нещата да работят.

След като скенерът е инсталиран, разберете как да използвате приложението „Скенер“ за Windows, за да сканирате документи и снимки и да ги записвате на вашето устройство във формата и местоположението, което искате.

Изберете един от разделите по-долу, за да получите стъпките, от които се нуждаете за помощ с вашия скенер.