Приложение „Калкулатор“ за Windows: ЧЗВ

По-долу са предоставени отговори на някои често задавани въпроси относно приложението „Калкулатор“ за Windows. Може да използвате приложението „Калкулатор“ за Windows за всичко – от обикновени изчисления и преобразувания до научни изчисления.

Кои са различните режими в калкулатора?
Как се конвертират стойности от една мерна единица в друга?
Как да използвам „Калкулатор“ в един изглед с други приложения?
Как може да съхраня числа, които искам да запомня или да използвам повторно?
Какви клавишни комбинации мога да използвам в „Калкулатор“?


Свойства

ИД на статията: 14089 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)