Отстраняване на проблеми с аудиото в Windows Media Center

Прилага се за: Windows 7

По-долу можете да откриете решения на често срещани проблеми с аудиото в Windows Media Center.

Може също да опитате да изпълните програма за отстраняване на неизправности за диагностика и корекция на често срещани проблеми при възпроизвеждане на звук или програма за отстраняване на неизправности за диагностика и корекция често срещани проблеми с устройства за компактдискове или DVD дискове.

Стартиране на програма за отстраняване на неизправности при възпроизвеждане на звук

 1. Изберете този бутон:

  Изображение на бутона
   

  Отстранете този проблем
 2. В диалоговия прозорец Изтегляне на файл изберете Изпълни, след което изпълнете стъпките в съветника.

Стартиране на програма за отстраняване на неизправности с устройства за компактдискове или DVD дискове

 1. Изберете този бутон:

  Изображение на бутона
   

  Отстранете този проблем
 2. В диалоговия прозорец Изтегляне на файл изберете Изпълни, след което изпълнете стъпките в съветника.