Отстраняване на грешки при черен екран или празен екран

Прилага се за: Windows 10

Ще разгледаме някои неща, които могат да доведат до черен или празен екран: 

 • Проблеми с връзката на монитора или екрана ви
 • Проблеми при актуализиране на драйвера за видеокартата
 • Проблеми с последните системни актуализации или инсталации

Нека преминем през някои стъпки за отстраняване на неизправности и да проверим хардуера и софтуера ви. Стъпките на тази страница може да изглеждат на пръв поглед сложни, изпълнете ги последователно стъпка по стъпка и ще опитаме да ви върнем към работата ви. Ще използвате безопасен режим за много от стъпките, тъй като това ще стартира Windows с ограничен набор от файлове и драйвъри, които ще ви помогнат да стесните кръга на проблемите. Можете да научите повече за безопасния режимили да продължите да четете, а ние ще ви предоставим подробности, когато ви потрябват. 

Ако виждате черен или празен екран на компютъра , преди да видите екрана за влизане, опитайте следните стъпки в този ред

Действие 1: Опитайте последователност на клавиши на Windows за събуждане на екрана

Натиснете клавиша CapsLock или NumLock и вижте дали светлината за състояние на клавиша се включва.

Ако светлината за състояние се включи:

 • Когато използвате устройство с клавиатура, свързана с него, изберете клавиша с емблемата на Windows + CTRL + SHIFT + B. Ако сте в режим на таблет, натиснете едновременно бутоните за усилване и за намаляване на звука три пъти в рамките на 2 секунди. Ако Windows реагира, ще прозвучи кратък сигнал и екранът ще започне да примигва или ще се замъгли, докато Windows се опитва да обнови екрана.
 • Ако използвате настолен компютър, натиснете CTRL + ALT + DELETE, изберете акаунт и влезете. Ако не можете да влезете, изберете Старт > Захранване > Рестартиране на екрана. Ако не виждате Старт на екрана си, натиснете и задръжте бутона за захранване на устройството за 10 секунди, за да го изключите. След това натиснете и освободете бутона за захранване, за да включите вашия персонален компютър отново.

Ако светлината за състояние не се включи:

Натиснете и задръжте бутона за захранване на устройството за 10 секунди, за да го изключите, след това изключете адаптера си. След 30 секунди включете адаптера отново и рестартирайте устройството си.

Ако все още виждате черен или празен екран, опитайте стъпките от Действие 2 , за да проверите вашето устройство и монитора или екрана.

Действие 2: Проверете връзките

Възможно е да има проблем с връзката с вашия персонален компютър и монитора или екрана. Ето някои неща, които да опитате да направите.

Ако използвате настолен компютър:

 • Уверете се, че вашият монитор е свързан с електрическата мрежа и включен.
 • Изключете видео кабела от вашите монитор и персонален компютър и след това го включете добре отново. След като свържете отново кабела за видео, преместете мишката, за да видите дали курсорът се премества на екрана.
 • Опитайте с помощта на клавишна комбинация да увеличите нивото на яркостта на монитора си (потърсете в горния ред на клавиатурата функционален клавиш със светлинен символ). Тази опция може да не е налична за всички персонални компютри.
 • Ако сте свързали телевизор към персоналния си компютър, уверете се, че е включен и свързан с входа на компютъра ви.
 • Опитайте да свържете към различни видеоизходи на компютъра си. Понякога промените в драйвера могат да доведат до изпращане на видеосигнала към друга видеокарта или изход.
 • Ако разполагате със собствена видеокарта, която е инсталирана и свързана към вашия монитор, опитайте да свържете вашия монитор към вграденото видео на дънната платка.

Ако използвате лаптоп или таблет:

 • Временно я премахнете от базовата станция, акое прикрепена. Уверете се, че капакът на лаптопа е напълно отворен след откачане.
 • Проверете дали външният монитор е включен и свързан със захранването.
 • Опитайте с помощта на клавишна комбинация да увеличите нивото на яркостта на монитора си (потърсете в горния ред на клавиатурата функционален клавиш със светлинен символ). Тази опция може да не е налична за всички персонални компютри.
 • Проверете за повредени кабели (DVI VGA, HDMI, Thunderbolt, DisplayPort), разхлабени кабели или повредени адаптери (като например DVI – VGA).

Ако използвате няколко монитора:

 • Опитайте да прожектирате на друг монитор. Натиснете клавиша с емблемата на Windows + P, изберете дисплей и след това натиснете Enter.

Ако връзките са добре и все още виждате черен или празен екран, опитайте стъпките в действие 3, за да премахнете антивирусния софтуер от трети страни.

Действие 3: Премахнете антивирусния софтуер на трети страни

Понякога антивирусен софтуер на трета страна причинява черен или празен екран. Можете временно да деинсталирате софтуера на третата страна, за да определите дали той причинява проблема ви и след това да преинсталирате софтуера, след като устройството ви отново работи. Устройството ви няма да е незащитено, защото Windows Defender Antivirus се стартира, ако не се изпълнява друг антивирусен софтуер. Получаване на повече информация за защитата в Windows

За да премахнете антивирусния софтуер на трета страна:

 1. Влезте в Windows като използвате безопасен режим(трябва да отидете до раздела“От черен или празен екран“).
 2. Изберете Старт > Настройки > Приложения (или Системи с по-стари версии) > Приложения и функции.

Отваряне на настройки за приложения и функции

 1. Под Сортиране по, изберете Име и го променете на Инсталиране на дата.
 2. Изберете антивирусния софтуер на трета страна, който искате да премахнете, след което изберете Деинсталиране и изчакайте да бъде премахнат.
 3. Рестартирайте устройството си.

Ако все още виждате черен или празен екран, опитайте стъпките от Действие 4 за чисто стартиране.

Действие 4: Извършете чисто стартиране 

Когато стартирате Windows с помощта на нормално стартиране, някои приложения и услуги стартират автоматично и се изпълняват във фонов режим. Тези програми и услуги включват основни системни процеси, антивирусен софтуер, системни помощни програми и друг инсталиран софтуер. Понякога програма от фона може да доведе до проблеми с екрана, но чистото стартиране стартира Windows с минимален набор от драйвери и програми за стартиране, така че да можете да отстранявате проблеми със съвместимостта на софтуера.

За да тествате съвместимостта на софтуера:

 1. Извършете чисто стартиране на Windows.
 2. Проверете екрана. Ако не е черен или празен, докато сте в средата за изчистено стартиране, следвайте стъпките в Как да извършим чисто стартиране в Windows– ще трябва да отидете в секцията "Как да определим каква е причината за проблема, след като извършите изчистено стартиране". Като изключвате и включвате систематично стартовите приложения или услуги едно по едно, а след това рестартирате устройството си след всяко едно, можете да разберете дали дадено приложение или услуга за стартиране е причина за проблема.
 3. Когато приключите с отстраняването на неизправности, следвайте стъпките в секцията, наречена "Нулиране на компютъра, за да стартира нормално" в Как да извършим чисто стартиране в Windows.

Ако все още виждате черен или празен екран след извършване на чисто стартиране, опитайте стъпките в Действие 5 да разберете дали вашата видеокарта се поддържа в Windows 10.

Действие 5: Уверете се, че Windows 10 поддържа вашата графична карта

Най-добрият начин да определите дали има проблем с вашата графична карта, е да отидете в уеб сайта за вашата графична картана производителя ви и да потърсите за най-новия и най-съвместимия драйвър за графична карта за Windows 10.

Ако сте стигнали до екрана за влизане, но след това екранът ви стане черен или празен, изпробвайте следните действия в този ред.

Действие 1: Опитайте последователност на клавиши на Windows, за да събудите екрана.

Ако използвате устройство с клавиатура, свързана с него, изберете клавиша с емблемата на Windows + CTRL + SHIFT + B. Ако сте в режим на таблет, натиснете едновременно бутоните за усилване и за намаляване на звука три пъти в рамките на 2 секунди. Ако Windows реагира, ще прозвучи кратък сигнал и екранът ще започне да премигва или ще се замъгли, докато Windows се опитва да обнови екрана.

Ако все още виждате черен или празен екран, опитайтес тъпките в Действие 2 и вижте дали можете да отворите диспечера на задачите tза рестартиране на Windows Explorer.

Действие 2: Опитайте да отворите диспечера на задачите, за да се рестартира Windows Explorer

Ако част от съдържанието или курсора е на черен или празен екран, опитайте да отворите диспечера на задачите, така че да можете да рестартирате процеса на Windows Explorer. 

За да отворите диспечера на задачите и да рестартирате Windows Explorer:

 1. Изберете Ctrl + Alt + Delete, след което изберете Диспечер на задачите.
 2. В раздела Процеси потърсете Windows Explorer. Щракнете с десен бутон Windows Explorer и след това изберете Рестартиране.
 3. Ако това не помогне, изберете Файл в горния ляв ъгъл на Диспечера на задачитеи изберете Изпълняване на нова задача. Въведете explorer.exe и след това изберете Ok.

Ако все още виждате черен или празен екран, опитайте стъпките в Действие 3, за да върнете драйвера на адаптера на дисплея си.

Действие 3: Връщане към предишно стабилно състояние на драйвера на адаптера на дисплея

Ако видите черен или празен екран след актуализацията и Windows е функционирал правилно преди това, е възможно драйверът на видеокартата да е причинил проблема с екрана.

Връщане към предишно стабилно състояние на драйвера на адаптера на дисплея:

 1. Влезте в Windows като използвате безопасен режим(трябва да отидете до раздела “От черен или празен екран“).
 2. В полето за търсене в лентата на задачите въведете диспечер на устройствата, след което го изберете от резултатите.
 3. НамеретеВидеокартиизберете стрелката, за да разгънете, след което щракнете с десния бутон върху елемента под него и изберете Свойства.
 4. Изберете раздела Драйвер, след което изберете Анулиране на промени в драйвера > Да.
 5. Изключете вашето устройство и след това включете устройството отново.

Ако все още виждате черен или празен екран, опитайте стъпките в действие 4, за да деинсталирате драйвера на адаптера на дисплея си.

Действие 4: Деинсталирайте драйвера за видеокартата

Актуализациите на драйвери за Windows 10 и много устройства (като например мрежови карти, монитори, принтери и видеокарти) се изтеглят и се инсталират автоматично, когато актуализирате Windows 10. Вероятно вече имате най-новия драйвер, но ако изпитвате черен или празен екран, можете да опитате да го деинсталирате, за да разберете дали той създава проблема с екрана ви.

За да деинсталирате драйвера за видеокартата:

 1. Стартирайте компютъра си в безопасен режим. Това е необходимо, преди да деинсталирате драйвера за видеокартата.
 2. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Диспечер на устройствата и го изберете от резултатите.
 3. Намерете Видеокарти изберете стрелката, за да разгънете, след което щракнете с десния бутон върху елемента под него и изберете Свойства.
 4. Изберете раздела Драйвер и изберете ДеинсталиранеУстройство.
 5. Изберете ОК.
 6. Изключете вашето устройство и след това го включете отново.

Ако все още виждате черен или празен екран, опитайте стъпките в действие 5, за да премахнете антивирусния софтуер на трети страни.

Действие 5: Премахнете антивирусния софтуер на трета страна

Понякога антивирусен софтуер на трета страна причинява черен или празен екран. Можете временно да деинсталирате софтуера на третата страна, за да определите дали той причинява проблема ви и след това да преинсталирате софтуера, след като устройството ви отново работи. Устройството ви няма да е незащитено, защото Windows Defender Antivirus се стартира, ако не се изпълнява друг антивирусен софтуер. Получаване на повече информация за защитата в Windows.

За да премахнете антивирусния софтуер на трета страна:

 1. Стартирайте компютъра си в безопасен режим, преди да премахнете антивирусния софтуер от трета страна.
 2. След като вашето устройство е в безопасен режим, изберете Старт > Настройки > Приложения (или за Системи с по-стари версии) > Приложения и функции .

Отваряне на настройки за приложения и функции

 1. Под Сортиране по, изберете Име и го променете на Инсталиране на дата.
 2. Изберете антивирусния софтуер на трета страна, който искате да премахнете, след което изберете Деинсталиране и изчакайте да бъде премахнат.
 3. Рестартирайте устройството си.

Ако все още виждате черен или празен екран, опитайте стъпките в действие 6 за възстановяване на вашето устройство до предишна точка чрез възстановяване на системата.

Действие 6: Използвайте „Възстановяване на системата“

Използвайте Възстановяване на системата, за да възстановите Windows до предишна точка във времето, наречена точка на възстановяване. Възстановяването на системата не променя личните ви файлове, но може да премахне наскоро инсталирани приложения и драйвери. Точките на възстановяване се създават, когато инсталирате ново приложение, драйвер или актуализация или, когато създадете ръчно точка на възстановяване. За да научите как да използвате Възстановяване на системата, вижте раздела „Възстановяване от системна точка на възстановяване“ в Опции за възстановяване в Windows 10.

Ако все още виждате черен или празен екран, опитайте стъпките в Действие 7, за да деинсталирате скорошни актуализации.

Действие 7: Деинсталиране на скорошни актуализации

Ако наскоро сте инсталирали актуализация, можете да деинсталирате актуализацията и да видите дали това решава проблема с екрана. 

За да деинсталирате скорошни актуализации:

 1. Стартирайте компютъра си в безопасен режим, преди да деинсталирате последната актуализация.
 2. Изберете бутона Старт >Настройки > Актуализация и защита > Актуализация на Windows (след това Разширени опции > за по-стари версии) >Преглед на историята на актуализациите>Деинсталиране на актуализации.

  Преглед на хронологията на актуализациите

   
 1. Изберете актуализацията, която искате да премахнете, след което изберете Деинсталиране. Обърнете внимание, че някои актуализации са необходими и не могат да бъдат деинсталирани.

Ако все още виждате черен или празен екран, следвайте стъпките в действие 8 за чисто стартиране.

Действие 8: Извършете чисто стартиране

Когато стартирате Windows с помощта на нормално стартиране, някои приложения и услуги стартират автоматично и след това се изпълняват във фонов режим. Тези програми и услуги включват основни системни процеси, антивирусен софтуер, системни помощни програми и друг инсталиран софтуер. Понякога програма от фона може да доведе до проблеми с екрана, но чистото стартиране Windows стартира с минимален набор от драйвери и програми за стартиране, така че да можете да отстранявате проблеми със съвместимостта на софтуера.

За да тествате съвместимостта на софтуера:

 1. Извършете ново стартиране на Windows.
 2. Проверете екраните. Ако са добре, докато сте в средата за изчистено стартиране, следвайте стъпките в Как да извършим чисто стартиране в Windows – ще трябва да отидете в секцията "Как да определим каква е причината за проблема, след като извършим изчистено стартиране". Като изключвате и включвате систематично стартовите приложения или услуги едно по едно, а след това рестартирате устройството си след всяко едно, можете да разберете дали дадено приложение или услуга за стартиране е причина за проблема.
 3. Когато приключите с отстраняването на неизправности, следвайте стъпките в секцията, наречена "Нулиране на компютъра, за да стартира нормално" в Как да извършим чисто стартиране в Windows.

Ако сте рестартирали своето устройство и сега виждате точки, които се движат в малък кръг на екрана, който е черен или друг цвят, не се безпокойте. Това често означава, че актуализациите се финализират. В този случай не трябва да правите нищо, освен да чакате.

Въпреки това ако тези точки останат на екрана за твърде дълго време след актуализация, може да имате несъвместими или несъответстващи графични карти или драйвери. Изпробвайте следните действия в същия ред.

Действие 1: Рестартиране на устройството

Ако светлинния индикатор на вашия твърд диск е изключен, което означава, че няма дейност на твърдия диск, рестартирайте устройството си.

Ако рестартирането не помогне, опитайте стъпките в Действие 2, за да изключите всички ненужни USB устройства.

Действие 2: Изключете ненужните USB устройства

Понякога външните устройства могат да доведат до проблеми с екрана. Опитайте се да изключите всички ненужни устройства, след което натиснете и задръжте бутона за захранване на устройството си за 10 секунди, за да го изключите. Натиснете и освободете бутона за захранването отново, за да го включите отново.

Ако това не помогне, опитайте стъпките в Действие 3.

Действие 3: Научете повече за това как да отстранявате неизправности при проблеми с актуализация на Windows

Може да намерите повече помощ за грешки при актуализиране на Windows и други проблемив следните статии: