Отстраняване на неизправности при черен екран

Ако виждате черен екран на компютъра след надстройване до Windows 10, по-долу са дадени някои стъпки за отстраняване на неизправности, които може да изпробвате.
Влезли ли сте в Windows 10?

Влезли ли сте в Windows 10?

Черен екран, когато не сте влезли в Windows 10
Ако виждате черен екран на компютъра след надстройване до Windows 10 и все още не сте влезли, опитайте следните стъпки: 
 
Проверете връзките
Рестартиране на компютъра в безопасен режим


Използване на устройство за възстановяване
За да стартирате компютъра в безопасен режим с помощта на устройство за възстановяване:

 1. Първо се уверете, че компютърът е изключен. Свържете устройството за възстановяване към компютъра, след което включете компютъра.
 2. На екрана Избор на опция изберете Отстраняване на неизправности > Разширени опции > Настройки за стартиране > Рестартиране.
 3. След рестартирането на компютъра изберете 5 или F5, за да рестартиране компютъра в Безопасен режим с мрежа. Ако компютърът не се стартира в безопасен режим с мрежа, опитайте отново стъпки 1 и 2 и след рестартирането на компютъра изберете 3 или F3 за Разрешаване на видео с ниска разделителна способност.
 4. След като компютърът е стартиран в безопасен режим, отворете Диспечер на устройствата, като въведете диспечер на устройствата в полето за търсене в лентата на задачите, изберете Диспечер на устройствата и изберете стрелката, за да разгънете Видеокарти.
  1. Ако виждате два елемента под „Видеокарти“:
   1. Щракнете с десен бутон върху добавената видеокарта (например Intel HD 4000 или AMD Radeon HD 4200), след което изберете Забраняване > Да. За да разберете дали това е проработило, изключете компютъра, прекъснете връзката с устройството за възстановяване, след което включете отново компютъра.
   2. Ако това не даде резултат, рестартирайте компютъра в безопасен режим (вж. стъпки 1 – 3), върнете се към раздела Видеокарта в диспечера на устройствата, след което забранете другата видеокарта.
  2. Ако виждате един елемент под Видеокарти, върнете драйвера към предишна стабилна версия или деинсталирайте видеокартата.
   1. За да върнете драйвера към предишна стабилна версия, отворете диспечера на устройствата и изберете стрелката, за да разгънете Видеокарти. Под Видеокарти щракнете с десен бутон върху елемента и изберете Свойства. Изберете раздела Драйвер, след което изберете Предишен драйвер > Да.
   2. За да деинсталирате видеокартата, отворете диспечера на устройствата и изберете стрелката, за да разгънете Видеокарти. Под Видеокарти щракнете с десен бутон върху елемента и изберете Свойства. Изберете раздела Драйвер и изберете Деинсталиране > ОК.
 5. Изключете компютъра, прекъснете връзката с устройството за възстановяване, след което включете отново компютъра.
Използване на инсталационен носител
За да стартирате компютъра в безопасен режим с помощта на инсталационен носител:

 1. На работещ компютър отидете на уеб сайта за изтегляне на софтуер на Microsoft и създайте инсталационен носител за Windows 10.
 2. Поставете създадения от вас инсталационен носител, след което рестартирайте компютъра.
 3. На екрана за инсталиране на Windows изберете Поправяне на вашия компютър. (Ако не виждате тази страница, компютърът може да не е настроен за стартиране от устройство. Проверете в уеб сайта на производителя на компютъра за информация как да заредите от носител, след което опитайте отново.)
 4. На екрана Избор на опция изберете Отстраняване на неизправности. От там можете да използвате безопасния режим. Изберете Разширени опции > Настройки за стартиране > Рестартиране.
 5. След рестартирането на компютъра изберете 5 или F5, за да рестартирате компютъра в Безопасен режим с мрежа. Ако компютърът не се стартира в безопасен режим с мрежа, опитайте отново стъпки 2 – 4 и след рестартирането на компютъра изберете 3 или F3 за Разрешаване на видео с ниска разделителна способност.
 6. След като компютърът е стартиран в безопасен режим, отворете Диспечер на устройствата, като въведете диспечер на устройствата в полето за търсене в лентата на задачите, изберете Диспечер на устройствата и изберете стрелката, за да разгънете Видеокарти.
  1. Ако виждате два елемента под Видеокарти:
   1. Щракнете с десен бутон върху добавената видеокарта (например Intel HD 4000 или AMD Radeon HD 4200), след което изберете Забраняване > Да. За да разберете дали това е проработило, изключете компютъра, прекъснете връзката с инсталационния носител, след което включете отново компютъра.
   2. Ако това не даде резултат, рестартирайте компютъра в безопасен режим (вж. стъпки 2 – 5), върнете се към раздела Видеокарта в диспечера на устройствата, след което забранете другата видеокарта.
  2. Ако виждате един елемент под Видеокарти, върнете драйвера към предишна стабилна версия или деинсталирайте видеокартата.
   1. За да върнете драйвера към предишна стабилна версия, отворете диспечера на устройствата и изберете стрелката, за да разгънете Видеокарти. Под Видеокарти щракнете с десен бутон върху елемента и изберете Свойства. Изберете раздела Драйвер, след което изберете Предишен драйвер > Да.
   2. За да деинсталирате видеокартата, отворете диспечера на устройствата и изберете стрелката, за да разгънете Видеокарти. Под Видеокарти щракнете с десен бутон върху елемента и изберете Свойства. Изберете раздела Драйвер и изберете Деинсталиране > ОК.
 7. Изключете компютъра, прекъснете връзката с инсталационния носител, след което включете отново компютъра.

Черен екран, когато сте влезли в Windows 10

Ако виждате черен екран на компютъра след влизане в Windows 10, опитайте следните стъпки:

Изключване на външните устройства
Опит за събуждане на екрана
Отстраняване на неизправности в безопасен режим Все още имате проблеми?
Можете да се свържете с център за обслужване на клиенти на 1 800-642-7676 или на https://support.microsoft.com/contactus.
Свойства

ИД на статията: 14106 – Последен преглед: 16.12.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка