Отстраняване на неизправности при изтегляне на справочника в Windows Media Center

По-долу ще намерите решения на някои често срещани проблеми, с които можете да се сблъскате при изтегляне на справочника в Windows Media Center.

Защо справочникът не се изтегли успешно?
Защо информацията в справочника не е правилна?
Защо информацията не е налична в справочника?
Защо ги няма списъците в справочника за канали за цифрова ТВ?
Защо списъците в справочника не съответстват на каналите, които приемам?
Какво се случва, ако се покаже грешка 20, 21, 22, 23, 24, 25 или 82?
Свойства

ИД на статията: 14164 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка