Отстраняване на неизправности при изтегляне на справочника в Windows Media Center

Прилага се за: Windows 7

По-долу ще намерите решения на някои често срещани проблеми, с които можете да се сблъскате при изтегляне на справочника в Windows Media Center.