Диктуване на текст с помощта на функцията за разпознаване на говор

Можете да използвате гласа си, за да диктувате текст към компютър с Windows. Например можете да диктувате текст, за да попълвате онлайн формуляри; или можете да диктувате текст на текстообработваща програма, като например WordPad, за да въведете буква.

Диктуване на текст
Поправяне на грешки при диктовка


Свойства

ИД на статията: 14198 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка