Задаване на опциите за говор в Windows 7

Прилага се за: Windows 7

Можете да използвате диалоговия прозорец „Свойства на речта“, за да зададете опции за функцията за разпознаване на говор и за функцията „от текст към говор“ в Windows.

  1. Отворете функцията за разпознаване на говор, като щракнете върху бутона Старт 
    Изображение на бутона „Старт“
    , щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Улеснен достъп и след това щракнете върху
    Разпознаване на говор. 
  2. В левия прозорец щракнете върху Разширени настройки за говор.