Компресиране и разархивиране на файлове

Компресираните (zip) файлове заемат по-малко място за съхранение и могат да се прехвърлят към други компютри по-бързо от некомпресираните файлове. В Windows можете да работите с компресирани (zip) файлове и папки по същия начин, по който работите с некомпресирани файлове и папки. Обединете няколко файла в една компресирана папка за по-лесно споделяне на група от файлове.

Компресиране (zip) на файл или папка
Разархивиране (извличане) на файлове или папки от компресирана папкаСвойства

ИД на статията: 14200 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка