Компресиране и разархивиране на файлове

Прилага се за: Windows 7Windows 10Windows 8.1

Компресираните (zip) файлове заемат по-малко място за съхранение и могат да се прехвърлят към други компютри по-бързо от некомпресираните файлове. В Windows можете да работите с компресирани (zip) файлове и папки по същия начин, по който работите с некомпресирани файлове и папки. Обединете няколко файла в една компресирана папка за по-лесно споделяне на група от файлове.