Направете клавиатурата по-лесна за използване в Windows 7

Прилага се за: Windows 7

Можете да използвате клавиатурата, за да управлявате мишката и да улеснявате въвеждането на определени клавишни комбинации.

Можете да регулирате тези настройки в страницата Улесняване на работата с клавиатурата в центъра за улеснен достъп.

 1. Щракнете върху бутона Старт 
  Изображение на бутона „Старт“
  , щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Улеснен достъп, щракнете върху Център за улеснен достъп, след което щракнете върху Направете клавиатурата по-лесна за използване
 2. Изберете опциите, които искате да използвате:
  • Включи „Клавиши за мишка“. Тази опция включва клавишите за мишка, когато влезете в Windows. Вместо да използвате мишката, можете да използвате клавишите със стрелки на клавиатурата или цифровата клавиатура, за да местите показалеца.
  • Включи „Оставащи клавиши“. Тази опция включва оставащите клавиши, когато влезете в Windows. Вместо да натискате три клавиша наведнъж (например когато трябва да натиснете клавишите Ctrl, Alt и Delete, за да влезете в Windows) можете да използвате един клавиш, като включите оставащите клавиши и регулирате настройките. По този начин можете да натиснете модифициращ клавиш и да го оставите активен, докато е натиснат друг клавиш.
  • Включи „Превключващите клавиши“. Тази опция включва превключващите клавиши, когато влезете в Windows. Превключващите клавиши могат да изпълняват звуков сигнал при всяко натискане на клавиша Caps Lock, Num Lock или Scroll Lock. Тези звукови сигнали може да помогнат да избегнете объркването при натискане на клавиш по невнимание, без да разберете за това.
  • Включи „Филтърни клавиши“ Тази опция задава изпълнение на филтърните клавиши, когато влезете в Windows. Можете да настроите Windows да игнорира натиснати клавиши, които се появяват в бърза последователност, или натиснати клавиши, които несъзнателно са били натиснати в продължение на няколко секунди.
  • Подчертавай клавишните комбинации и клавишите за достъп. Тази опция прави достъпа до клавиатурата в диалогови прозорци по-лесен чрез осветяване на клавишите за достъп за контролите в тях. За повече информация относно клавишните комбинации вж. Клавишни комбинации.
  • Не подреждай прозорците автоматично при преместването им от горната страна на екрана. Тази опция не позволява на прозорците автоматично преоразмеряване и прикрепване по страните на екрана, когато ги премествате там.