Направете мишката по-лесна за използване

Прилага се за: Windows 7

Можете да промените облика на показалеца на мишката и да включите други функции, които може да спомогнат за използване на мишката.

Можете да регулирате тези настройки в страницата Направете мишката по-лесна за използване в центъра за улеснен достъп.

 1. Щракнете върху бутона Старт
  Изображение на бутона „Старт“
   
  , щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Улеснен достъп, щракнете върху Център за улеснен достъп, след което щракнете върху Направете мишката по-лесна за използване.
 2. Изберете опциите, които искате да използвате:
  • Променете цвета и размера на показалците на мишката. Може да използвате тези опции, за да увеличите показалеца на мишката или да промените цвета, за да го виждате по-лесно.
  • Включи „Клавиши за мишка“. Можете да използвате тази опция, за да управлявате движението на показалеца на мишката с помощта на цифровата клавиатура.
  • Активирай прозорец при задържане на мишката над него. Тази опция прави по-лесен изборът и активирането на прозорец, като го посочите с помощта на мишката, а не като щракнете върху него.
  • Не подреждай прозорците автоматично при преместването им от горната страна на екрана. Тази опция не позволява на прозорците автоматично преоразмеряване и прикрепване по страните на екрана, когато ги премествате там.