Използване на клавишите за мишка за преместване на показалеца на мишката

С клавишите за мишка можете да използвате цифровата клавиатура на вашата клавиатура – вместо мишката – за да местите показалеца.

Включване на „Клавиши за мишка“

  1. Отворете центъра за улеснен достъп, като щракнете върху бутона Старт 
    Изображение на бутона „Старт“
    , щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Улеснен достъп и след това щракнете върху Център за улеснен достъп.
  2. Щракнете върху Направете мишката по-лесна за използване.
  3. Под Управляване на мишката с клавиатурата поставете отметка в квадратчето Включи „Клавиши за мишка“.

Преместване на показалеца с помощта на клавишите за мишка

След като включите клавишите за мишка, можете да използвате цифровата клавиатура за преместване на мишката.

За преместване на показалеца на мишкатаНатиснете
Нагоре и наляво7
Нагоре8
Нагоре и надясно9
Ляво4
Дясно6
Надолу и наляво1
Надолу2
Надолу и надясно3

Избор на бутон на мишката

Преди да използвате клавишите за мишка, за да щраквaте върху елементи на екрана, първо трябва да изберете кой бутон на мишката искате да бъде активният бутон: левия, десния или и двата.

ЗаНатиснете
Избор на левия бутон на мишкатаНаклонена черта (/)
Избор на двата бутонаЗвездичката (✲)
Избор на десния бутон на мишкатаЗнакът минус (-)


Щракване върху елементи с помощта на клавишите за мишка

След като изберете бутона, можете да щраквате върху елементи на екрана.

За даНаправете това
Щракване върху елементС левия бутон, избран като активен бутон, посочете елемента, след което натиснете 5 
Щракване с десен бутон върху елементС десния бутон, избран като активен бутон, посочете елемента, след което натиснете 5 
Двукратно щракване върху елементС левия бутон, избран като активен бутон, посочете елемента и натиснете знака плюс (+)

Плъзване на елементи с помощта на клавишите за мишка

Можете да използвате цифровата клавиатура за натискане и задържане на активния бутон на мишката и за да го освободите. Това е полезно, ако искате да плъзнете даден елемент.

За даНаправете това 
Плъзгане на елементПосочете елемента и след това натиснете нула (0)
Пускане на елементПосочете местоположението, където искате да преместите елемента, след което натиснете десетичната точка (.) Свойства

ИД на статията: 14204 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка