Направете екрана си по-удобен за гледане

Ако понякога ви е трудно да виждате показаните елементи на екрана в Windows, можете да регулирате настройките, за да увеличите текста и изображенията на екрана, да подобрявате контраста между елементите на екрана и да чувате ясно прочитането на текста на екрана.

Можете да регулирате много от тези настройки в страницата Направете екрана си по-удобен за гледане в центъра за улеснен достъп. За информация относно други настройки вж. Получаване на най-добро изображение на монитора.

 1. Отворете страницата Направете екрана си по-удобен за гледане, като щракнете върху бутона Старт
  Изображение на бутона „Старт“
  , щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Улеснен достъп, щракнете върху Център за улеснен достъп и след това щракнете върху Направете екрана си по-удобен за гледане
 2. Изберете опциите, които искате да използвате:
  • Избор на тема с повишена четливост. Тази опция ви позволява да зададете цветова схема с повишена четливост, която повишава цветовия контраст на текста и изображенията на екрана на компютъра, като прави тези елементи по-лесно различими.
  • Включване или изключване на повишена четливост при натискане на ляв клавиш Alt + ляв клавиш Shift + Print Screen. Тази опция позволява да включвате и изключвате темата с повишена четливост с натискане на ляв клавиш Alt + ляв клавиш Shift + Print Screen.
  • Включване на „Разказвач“. Тази опция включва „Разказвач“, когато влезете в компютъра. Разказвачът чете на глас текста на екрана и описва някои събития (като например появяващи се съобщения за грешка), които се случват, докато използвате компютъра.
  • Включи аудио описанието. Тази опция включва аудиоописанията, когато влезете в компютъра. Аудиоописанията описват какво се случва чрез видеоклипове.
  • Променяне на размера на текста и иконите. Тази опция ви позволява да уголемите текста и другите елементи на екрана, така че да са по-видими.
  • Включи лупата. Тази опция включва функцията „Лупа“, когато влезете в компютъра. Лупата увеличава частта от екрана, която е посочена от мишката, и може да е особено полезна за показване на обекти, които трудно се виждат.
  • Настройване на цвета и прозрачността на границите на прозорците. Тази опция ви позволява да променяте облика на рамките на прозорците, за да ги направите по-видими.
  • Фино настройване на ефектите при показване. Тази опция ви позволява да персонализирате начина, по който се показват определени елементи на работния плот.
  • Направи линията на правоъгълника на фокуса по-дебела. Тази опция удебелява правоъгълника около текущо избрания елемент в диалогов прозорец, което го прави по-видим.
  • Задаване на дебелината на мигащия курсор. Тази опция позволява да удебелите мигащия курсор в диалогови прозорци и програми, което го прави по-видим.
  • Изключи всички ненужни анимации. Тази опция изключва анимационни ефекти, като например избледняващи ефекти, когато затваряте прозорци и други елементи.
  • Премахни фоновите изображения. Тази опция изключва цялото маловажно, припокриващо се съдържание и фоновите изображения, за да улесни преглеждането на екрана.


Свойства

ИД на статията: 14207 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)