Показване на поле на Гант по избор в легендата на разпечатка

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Microsoft Project ви позволява да форматирате отделни полета в диаграма на Гант. Тези промени по избор обаче не се показват в легендата на разпечатка.


Ако искате в легендата да се показва пример на вашето персонализирано поле в диаграмата на Гант, трябва да създадете стилове за полета по избор.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За да създадете стилове за полета по избор, щракнете върху полето на Гант или върху Bar (Поле) в менюто Format (Формат).


За да създадете поле по избор, което ще се вижда на разпечатката, направете следното:

  1. Форматирайте полето на Гант, като щракнете върху него (или върху Bar (Поле) в менюто Format (Формат)).
  2. В менюто Format (Формат) щракнете върху Bar Styles (Стилове на полето).
  3. Превъртете до следващия наличен празен ред в частта с мрежа на диалоговия прозорец.


    ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да зададете само 40 дефиниции на полета.
  4. Въведете име, за да опишете форматирането на полето по избор.
  5. Задайте облика на полето така, че да напомня на стила, който сте избрали за формата на вашето поле по избор в стъпка 1.
  6. В полето Show For (Показване за) въведете Normal, Summary (Нормално, резюме) и изберете OK.
Като въведете Normal (Нормално) и Summary (Резюме) в полето Show For (Показване за), предотвратявате показването на полето в други неперсонализирани полета във вашата диаграма на Гант. Сега вашият формат на полето "по избор" ще се покаже в легендата на разпечатка.
Свойства

ИД на статията: 142079 – Последен преглед: 18.09.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка