Изтегляне на Windows Media Player


Windows Media Player е наличен за операционната система Windows. Използвайте тази таблица за намиране на подходящия плейър за вашата система. (Ако използвате Mac, можете да изтеглите компонентите на Windows Media за QuickTime, за да изпълнявате файлове на Windows Media.) Коя версия на Windows използвам?


Операционна система/браузър  Версия на плейъра Как да изтеглите
Windows 10

Windows Media Player 12 
Научете повече

Включен в чисти инсталации на Windows 10 и надстройки до Windows 10 от Windows 8.1 или Windows 7. Възпроизвеждането на DVD дискове не е включено. Отидете на страницата Възпроизвеждане на DVD дискове за Windows, за да научите как да добавите възможността за възпроизвеждане на DVD в Windows 10.
Windows 8.1

Windows Media Player 12 
Научете повече
              

Включен в Windows 8.1 и Windows 8.1 Pro, но без възможност за възпроизвеждане на DVD дискове. Отидете на страницата Възпроизвеждане на DVD дискове за Windows, за да научите как да добавите възможността за възпроизвеждане на DVD в Windows 8.1. За Windows Media Player 12 за изданията Windows 8.1 N и KN изтеглете пакета с мултимедийни функции.
Windows RT 8.1  Няма налична информация                  Windows Media Player не е наличен за Windows RT 8.1.
Windows 7          

Windows Media Player 12
Научете повече  

Включен в Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate и Enterprise. За Windows 7 N или KN изтеглете пакета с мултимедийни функции.
Mac OS X Компоненти на Windows Media за QuickTime Изтегляне сега