Как се използва функцията за разпознаване на говор в Windows

Прилага се за: Windows 8.1Windows 7

Windows 8,1 & Windows RT 8,1


 

 

Гледайте този видеоклип относно начина на използване на функцията за разпознаване на говор, за да навигирате в компютъра си. (За да видите надписи, докоснете или щракнете върху бутона скрит надпис .)

 

 

 

 

 

 

Гледайте този видеоклип относно начина на използване на диктовка с функцията за разпознаване на говор. (За да видите надписи, докоснете или щракнете върху бутона скрит надпис .)

 

 

 

Функцията за разпознаване на говор на Windows прави използването на клавиатура и мишка незадължително. Вместо това можете да управлявате своя компютър със своя глас и да диктувате текст.

 


 

 

Windows 7


Можете да използвате гласа си, за да управлявате компютъра. Можете да кажете командите, на които компютърът да отговаря, и можете да диктувате текст на компютъра.

Преди да започнете да използвате функцията за разпознаване на говор, трябва да настроите компютъра за разпознаване на говор на Windows. Има три стъпки за настройване на разпознаването на говор: Настройте своя микрофон, Научете как да разговаряте с компютъра си и Обучете своя компютър, за да разберете речта си.

Преди да започнете, се уверете, че вашият микрофон е свързан с компютъра ви.