Как се използва функцията за разпознаване на говор в Windows

Прилага се за: Windows 8.1Windows 7

За Windows 8.1 и Windows RT 8.1Гледайте този видеоклип относно начина на използване на функцията за разпознаване на говор, за да навигирате в компютъра си. (За да видите субтитри, докоснете или щракнете върху бутона Скрити субтитри
Бутон „Скрити субтитри“
.)
 


Гледайте този видеоклип относно начина на използване на диктовка с функцията за разпознаване на говор. (За да видите субтитри, докоснете или щракнете върху бутона Скрити субтитри
Бутон „Скрити субтитри“
.)

 

Функцията за разпознаване на говор на Windows прави използването на клавиатура и мишка незадължително. Можете да управлявате компютъра с гласа си и да диктувате текст вместо това.

 


Windows 7


Можете да използвате гласа си, за да управлявате компютъра. Можете да изричате команди, на които компютърът ще отговаря, и да диктувате текст на компютъра.

Преди да започнете да използвате функцията за разпознаване на говор, трябва да настроите компютъра за разпознаване на говор на Windows. Настройването на разпознаването на говор се извършва в три стъпки: настройвате микрофона, научете как да говорите на компютъра си и обучавате компютъра да ви разбира.

Преди да започнете, се уверете, че микрофонът е свързан с компютъра.