Помощ за приложението „Отдалечен работен плот“

Прилага се за: Windows 10 Mobile

С приложението за отдалечен работен плот от магазина на Windows Phone може да използвате телефона си за свързване с компютър (отдалечен компютър). Ако сте например извън офиса си и искате бързо да потърсите документ, можете да се свържете със служебния си компютър и да използвате всичките си приложения, файлове и мрежови ресурси, както ако седяхте пред клавиатурата.