Четене на текст на глас от разказвача

Прилага се за: Windows 8.1Windows 7

Windows 8.1


Може да стартирате „Разказвач“ по различни начини. Следните четири начина се предпочитат от много потребители:
Вижте видеоклип за това как да прослушвате текст, прочетен на глас с помощта на разказвача. (За да видите субтитри на вашия език, докоснете или щракнете върху бутона „Скрити субтитри“
Closed Captioning button
.)

Разказвачът е екранен четец, който прочита текста на екрана на глас и описва събития, като например съобщения за грешка, така че можете да използвате компютъра без дисплей.


Стартиране на разказвача

Може да стартирате „Разказвач“ по различни начини. Следните четири начина се предпочитат от много потребители:

 • Ако използвате клавиатура, натиснете клавиша с емблемата на Windows + Enter.
 • От таблет натиснете бутона с емблемата на Windows заедно с бутона за усилване на звука.
 • На екрана за влизане докоснете или щракнете върху бутона Улеснен достъп
  Ease of Access button
  в долния ляв ъгъл, след което изберете „Разказвач“.
 • Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснетеПромяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, поставете показалеца в горния десен ъгъл на екрана, преместете го надолу, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.) Докоснете или щракнете върху „Улеснен достъп“, докоснете или щракнете върху Разказвач, след което преместете плъзгача под Разказвач , за да го включите.

Излизане от „Разказвач“

Може да излезете от „Разказвач“ също по различни начини. Следните два преки пътя се предпочитат от много потребители:

 • Ако използвате клавиатура, натиснете клавиша с емблемата на Windows + Enter.
 • От таблет натиснете бутона с емблемата на Windows заедно с бутона за усилване на звука.


Нови жестове за докосване

Windows 8.1 и Windows RT 8.1 имат нови действия и нови местоположения за често използвани команди. Ето няколко важни жеста като за начало.

Използвайте този жест за докосванеЗа да направите това
Плъзнете навътре от десния край с един пръстОтваряне на препратките („Търсене“, „Споделяне“, „Старт“, „Устройства“, „Настройки“)
Плъзгане навътре от левия край с един пръстПревключване между приложенията, прилепяне към страните и затваряне
Плъзгане навътре от горната или долната страна с един пръстПоказване на команди за приложения, като например „Запиши“, „Редактиране“ и „Изтрий“


Нови клавишни комбинации

Windows 8.1 и Windows RT 8.1 имат също и нови клавишни комбинации. Ето няколко полезни комбинации.

Използвайте тази клавишна комбинацияЗа да направите това
Клавиш с емблемата на Windows‌ + C Отваряне на препратките („Търсене“, „Споделяне“, „Старт“, „Устройства“, „Настройки“)
Клавиш с емблемата на Windows  + Z Показване на команди за приложения, като например „Запиши“, „Редактиране“ и „Изтрий“
Клавиш с емблемата на Windows‌ + точкаПрилепване на приложения към страните
Клавиш с емблемата на Windows  + Tab или Alt + Tab Превключване на приложенията

Настройки на „Разказвач“

Може да промените настройките на „Разказвач“ от настройките на компютъра. За да намерите тези настройки:

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете „Настройки“, след което докоснете „Промяна на настройките на компютъра“.
  (Ако използвате мишка, поставете показалеца в горния десен ъгъл на екрана, преместете го надолу, щракнете върху „Настройки“, след което щракнете върху „Промяна на настройките на компютъра“.)
 2. Докоснете или щракнете върху „Улеснен достъп“, след което променете някои от посочените по-долу настройки.

Прослушване на елементите на екрана

 • Разказвач. Използвайте този плъзгач за включване или изключване на „Разказвач“.
 • Автоматично стартиране на разказвача. Можете да изберете дали искате разказвачът да се стартира автоматично всеки път, когато влизате.

Глас

 • Избор на глас. С помощта на това падащо меню може да избирате различни типове гласове в „Разказвач“, ако те са налични на вашия език.
 • Скорост. С помощта на този плъзгач може да променяте скоростта на гласовете.
 • Височина на тона. С помощта на този плъзгач може да променяте височината на тона на гласа.

Произнесени звуци

 • Четене на подсказвания за контролите и бутоните. Тази опция избира дали разказвачът да подсказва как да се взаимодейства по отношение на често срещани елементи, като например бутони, връзки, списъци, елементи от списъци и плъзгачи.
 • Въведени знаци. Може да изберете дали „Разказвач“ да чете въведените знаци при всяко натискане на клавиш
 • Въведени думи. Изберете дали „Разказвач“ да чете въведените от вас думи.
 • Понижаване на силата на звука на други приложения, когато разказвачът работи. Тази опция прави останалите приложения по-тихи, така че разказвачът да се чува по-лесно.
 • Изпълняване на аудиоподсказки. Тази опция включва допълнителните звуци, изпълнявани от „Разказвач“ при извършване на определени действия.

Курсор и клавиши

 • Осветяване на курсора. Тази опция ви позволява да показвате или да скривате полето, осветяващо мястото на „Разказвач“ на екрана.
 • Точка на вмъкване, следваща „Разказвач“. Тази опция ви позволява да показвате или да скривате полето, осветяващо мястото на „Разказвач“ на екрана.
 • Активиране на клавишите на сензорната клавиатура при повдигане на пръста от клавиатурата. Ако е наличен режим на докосване, може да включите тази настройка, така че да въвеждате по-бързо с помощта на сензорната клавиатура. С помощта на тази настройка чрез плъзгане може да потърсите желания елемент, след което да повдигнете пръста за натискане на клавиша.

Команди с клавиатурата

Използвайте тази клавишна комбинация За да направите това
 Ctrl Спиране на четенето
 Клавиша с емблемата на Windows + Enter Изход от „Разказвач“
 Caps Lock + Space Извършване на основно действие
 Caps Lock + стрелка надясно Преминаване към следващ елемент
 Caps Lock + стрелка наляво Преминаване към предишен елемент
 Caps Lock + стрелка нагоре Промяна на изгледа
 Caps Lock + стрелка надолу Промяна на изгледа
 Caps Lock + A Промяна на режима на детайлност
 Caps Lock + F1 Показване на списъка с команди
 Caps Lock + F2 Показване на команди за текущия елемент
 Caps Lock + F3 Прескачане до следващата клетка в реда
 Caps Lock + Shift + F3 Прескачане до предишната клетка в реда
 Caps Lock + F4 Прескачане до следващата клетка в колоната
 Caps Lock + Shift + F4 Прескачане до предишната клетка в колоната
 Caps Lock + F5 Прочитане в кой ред и колона се намира разказвачът
 Caps Lock + F6 Прескачане до клетка в таблица
 Caps Lock + F7 Четене на текущата колона
 Caps Lock + F8 Четене на текущия ред
 Caps Lock + F9 Четене на горния колонтитул на текущата колона
 Caps Lock + F10 Четене на горния колонтитул на текущия ред
 Caps Lock + F11 Включване/изключване на сензорния режим
 Caps Lock + F12 Превключване на обявяванията при натискане на клавиш
 Caps Lock + Z Клавиш за заключване на разказвача
 Caps Lock + X Ключове за пароли за приложения
 Caps Lock + V Повторение на последната фраза
 Caps Lock + Page Up Увеличаване на силата на звука за гласа
 Caps Lock + Page Down Понижаване на силата на звука за гласа
 Caps lock + знака плюс Увеличаване на скоростта на гласа
 Caps lock + знака минус Понижаване на скоростта на гласа
 Caps Lock + D Четене на елемент
 Caps Lock + F Разширено прочитане на елемент
 Caps Lock + S Прочитане на елемент буква по буква или подробно прочитане за японски или корейски език
 Caps Lock + W Прочитане на прозорец
 Caps Lock + R Прочитане на всички елементи в съдържащата област
 Caps Lock + Q Преминаване до последния елемент в съдържащата област
 Caps Lock + G Преместване на курсора на „Разказвач“ до системния курсор
 Caps Lock + T Преместване на курсора на „Разказвач“ до показалеца
 Caps Lock + знак тилда Задаване на фокус върху елемент
 Caps Lock + Backspace Връщане с един елемент назад
 Caps Lock + Insert Прескачане до свързан елемент
 Caps Lock + M Започване на четенето
 Caps Lock + затваряща скоба Четене на текста от началото до курсора
 Caps Lock + 0 (нула) Четене на атрибутите на текста
 Caps Lock + H Четене на документа
 Caps Lock + U Четене на следващата страница
 Caps Lock + Ctrl + U Четене на текущата страница
 Caps Lock + Shift + U Четене на предишната страница
 Caps Lock + I Четене на следващия абзац
 Caps Lock + Ctrl + I Четене на текущия абзац
 Caps Lock + Shift + I Четене на предишния абзац
 Caps Lock + O Четене на следващия ред
 Caps Lock + Ctrl + O Четене на текущия ред
 Caps Lock + Shift + O Четене на предишния ред
 Caps Lock + P Четене на следващата дума
 Caps Lock + Ctrl + P Четене на текущата дума
 Caps Lock + Shift + P Четене на предишната дума
 Caps Lock + отваряща скоба Четене на следващия знак
 Caps Lock + Ctrl + отваряща скоба Четене на текущия знак
 Caps Lock + Shift + отваряща скоба Четене на предишния знак
 Caps Lock + J Прескачане до следващото заглавие
 Caps Lock + Shift + J Прескачане до предишното заглавие
 Caps Lock + K Прескачане до следващата таблица
 Caps Lock + Shift + K Прескачане до предишната таблица
 Caps Lock + L Прескачане до следващата връзка
 Caps Lock + Shift + L Прескачане до предишната връзка
 Caps Lock + Y Преминаване към началото на текста
 Caps Lock + B Преминаване към края на текста
 Caps Lock + C Прочитане на текущата дата/час


Команда с докосване

Ако новият ви компютър поддържа четири или повече контактни точки, може да използвате командите с докосване, за да управлявате компютъра.        

Използвайте тази команда с докосване За да направите това

Бързо плъзгане наляво/надясно с един пръст

Придвижване до следващия или предишния елемент

Бързо плъзгане нагоре/надолу с един пръст

Промяна на стъпката на преместване

Докосване или плъзгане с един пръст

Прочитане на това, което е под пръста ви

Двукратно докосване с един пръст

Активиране на основно действие

Трикратно докосване с един пръст

Активиране на второстепенно действие

Бързо плъзгане наляво/надясно/нагоре/надолу с два пръста

Превъртане

Докосване с два пръста

Спиране на четенето от разказвача

Двукратно докосване с два пръста

Показване на контекстно меню

Задържане с един пръст и докосване с втори

Активиране на основно действие

Задържане с един пръст и двукратно докосване с втори

Активиране на второстепенно действие

Бързо плъзгане наляво/надясно с три пръста

Табулация напред и назад

Бързо плъзгане нагоре с три пръста

Прочитане на текущия прозорец

Бързо плъзгане надолу с три пръста

Стартиране на четене на текст за изучаване

Докосване с три пръста

Промяна на режима на детайлност

Двукратно докосване с три пръста

Прочитане на атрибутите на текста

Задържане с един пръст и докосване с други два пръста

Започване на плъзгане или допълнителни опции за клавишите

Бързо плъзгане наляво/надясно с четири пръста

Преместване на курсора на „Разказвач“ в началото/края на единица

Бързо плъзгане нагоре/надолу с четири пръста

Включване/изключване на мащабирането

Докосване с четири пръста

Показване на команди за текущия елемент

Двукратно докосване с четири пръста

Превключване на режима за търсене

Трикратно докосване с четири пръста

Показване на списъка с команди за разказвача


Windows 7


Windows се предоставя с основен екранен четец, наречен „Разказвач“, който чете на глас текста на екрана и описва някои събития (като например показване на съобщение за грешка), които се случват, докато използвате компютъра.

Разказвачът не е наличен на всички езици, така че ако стъпките по-долу не решат проблема, разказвачът не е наличен на вашия език.

 1. За да отворите „Разказвач“, щракнете върху бутона Старт и след това в полето за търсене въведете Разказвач. В списъка с резултатите щракнете двукратно върху Разказвач
 2. Използвайте клавишни комбинации в таблицата по-долу, за да зададете текста, който искате да прочете разказвачът:


  Използвайте тази клавишна комбинацияЗа да направите това
  Ctrl + Shift + EnterПолучаване на информация за текущия елемент
  Ctrl + Shift + интервалПрочитане на целия избран прозорец
  Ctrl + Alt + интервалПрочитане на елементите, които са избрани в текущия прозорец
  Insert + Ctrl + GПрочитане на описанието на елементите, които се показват до текущия избран елемент
  CtrlСпиране на четенето на текста от разказвача
  Insert + QПреместване на курсора назад в началото на предишния текст, който има различно форматиране. Например курсорът се премества от дума с получер шрифт към началото на дума без получер шрифт, която я предхожда.
  Insert + WПреместване на курсора напред към началото на следващия текст, който има различно форматиране. Например курсорът се премества от дума с получер шрифт към началото на дума без получер шрифт, която следва.
  Insert + EПреместване на курсора назад към началото на текст, който има същото форматиране. Например курсорът се премества от средата на дума с получер шрифт в началото на тази дума.
  Insert + RПреместване на курсора към края на текст, който има същото форматиране. Например курсорът се премества от средата на дума с получер шрифт в края на тази дума.
  Insert + F2Избор на целия текст, който има същото форматиране като знака на курсора
  Insert + F3Прочитане на текущия знак
  Insert + F4Прочитане на текущата дума
  Insert + F5Прочитане на текущия ред
  Insert + F6Прочитане на текущия абзац
  Insert + F7Прочитане на текущата страница
  Insert + F8Прочитане на текущия документ