Отпечатване на изглед на диаграма на Гант без табличната информация

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Възможно е да се отпечата изглед на диаграма на Гант без никаква таблична информация. За целта трябва да приложите таблица, за която ширината на всички колони да е зададена на нула. Имайте предвид, че всеки изглед на диаграма на Гант изисква прилагането на таблица.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За да създадете таблица, чиито колони не се показват, направете следното:

 1. В менюто View (Изглед) щракнете върху Table (Таблица) и след това върху More Tables (Още таблици).
 2. За Tables: (Таблици:) щракнете върху Task (Задача).
 3. Щракнете върху бутона New (Създай).
 4. В полето Name (Име) въведете No Table Info (Без таблична информация).
 5. На първия ред под Field Name (Име на полето) въведете ID (ИД) и под Width (Ширина) въведете нула (0).
 6. Щракнете върху Show In Menu (Показване в менюто).
 7. Щракнете върху OK, а след това върху Close (Затвори).
Вече можете да използвате тази таблица, за да отпечатате или визуализирате изглед на диаграма на Гант без таблична информация, по следния начин:

 1. В меню View (Изглед) щракнете върху More Views (Още изгледи).
 2. Щракнете върху Gantt Chart (Диаграма на Гант) и върху Apply (Приложи).
 3. В менюто View (Изглед) щракнете върху Table (Таблица) и след това върху No Table Info (Без таблична информация).
 4. В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат) или върху Print Preview (Визуализация на печата).
Имайте предвид, че на разпечатката или визуализацията се показва само индикаторът на времевия период от диаграмата на Гант без никаква таблична информация вляво.


Горепосочената информация важи за всеки изглед, базиран на екрана на диаграма на Гант, като например "Гант с подробна информация" или "Гант за проследяване".
Свойства

ИД на статията: 147424 – Последен преглед: 8.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка