Грешка C00D11D2 на Windows Media Player

Windows Media Player не може да отвори файла.

Неща, които да опитате

 • Ако файлът се използва в момента, затворете файла, след което опитайте отново.
 • Уверете се, че имате съответните права за сървъра или местоположението на файла, след което опитайте отново.
 • Уверете се, че имате съответните права за прокси сървъра, след което опитайте отново.
 • Ако опитвате да извлечете някоя песен от компактдиск на вашия твърд диск, се уверете, че имате съответните права за местоположението на твърдия диск, след което опитайте отново. Ако проблемът не се разреши, опитайте да извлечете в друга папка.
  • Промяна на папката, в която се съхраняват извлечените песни:
   1. В зависимост от притежаваната от вас версия на Windows Media Player щракнете или върху Организиране и след това изберете Опции, или изберете стрелката под раздела Извличане, след което щракнете върху Още опции.
   2. Изберете раздела Извличане на музика, след което щракнете върху Промяна.
   3. Изберете друга папка, в която да съхранявате цифровите мултимедийни файлове, след което щракнете върху ОК или изберете Създаване на нова папка, въведете името на новата папка, след което щракнете върху OK.
 • Ако опитвате да отворите плейлист, съхранен на някое мрежово устройство (като например твърд диск на друг компютър), а елементите в плейлиста също така са съхранени на мрежово устройство, направете някое от следните неща:
  • С помощта на Windows Explorer преместете елементите в плейлиста (т.е. файловете, към които сочи плейлистът) от мрежовото устройство на локално устройство (като например твърд диск, инсталиран на компютъра или пряко свързан с него).
  • С помощта на Windows Media Player създайте нов плейлист, включващ същите елементи като стария списък, но съхранете новия плейлист на вашето локално устройство вместо на мрежово устройство.

   По подразбиране плейлистите се съхраняват в папката „Моите плейлисти“. Папката „Моите плейлисти“ обикновено се намира в същата папка, в която съхранявате записи, извлечени от компактдискове. За да промените папката, в която съхранявате плейлистите, може да се наложи да промените папката, в която се съхраняват извлечените записи (вж. процедурата, описана по-горе).
Свойства

ИД на статията: 15031 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка