C00D1199 в Windows Media Player

Windows Media Player не може да изпълни файла. Тази грешка може да възникне поради различни причини.

Неща, които да опитате

 • Уверете се, че типът на файла се поддържа от плейъра. За списък на типовете файлове (формати), поддържани от Windows Media Player, вж. раздела „Поддържани типове файлове“.
 • Ако типът на файла се поддържа от плейъра, се уверете, че кодекът, използван за компресиране на файла, е инсталиран на компютъра ви. Някои кодеци не се поддържат от плейъра. За повече информация относно кодеците вж. Кодеци: често задавани въпроси
 • Опитайте да промените изходното аудио устройство, свързано с плейъра.
  • Промяна на изходното аудио устройство:
   1. Изберете Организиране и след това изберете Опции.
   2. Изберете раздела Устройства и после щракнете двукратно върху Високоговорители.
   3. В полето Избор на аудио устройство изберете различна звукова карта или звуков контролер.
 • Ако типът на файла се поддържа от плейъра, се уверете, че опитвате да го изпълните по начин, който се поддържа от плейъра. Например не може да плъзнете DVD файл с разширение на името на файла .vob от някой DVD диск до иконата на Windows Media Player или да отворите .vob файл чрез избиране на Отваряне от менюто Файл.
 • Ако опитвате да изпълните файл с много части, използвайте програма за четене и публикуване в дискусионни групи или някаква друга програма, за да комбинирате файловете, след което опитайте отново.

Поддържани типове файлове

Таблицата по-долу изброява типовете файлове (формати), поддържани от Windows Media Player.

Ако не можете да използвате файл, който е включен в тази таблица, файлът може да е кодиран с кодек, който не се поддържа от Windows Media Player.

Тип файл (формат) Разширение на име на файл

3GPP файлове

.3gp, .3gpp, .3g2 и .3gp2

Аудиофайлове с формат Audio Data Transport Stream (ADTS)

.adts и .adt

Аудиофайлове с формат AU

.au и .snd

Аудиофайлове с формат Audio Interchange File Format (AIFF)

.aif, .aifc и .aiff

AVCHD файлове

.m2ts, .m2t и .mts

Аудио компактдиск

.cda

DVD видео диск

.vob

Файл с изображение с формат JPEG

.jpg

Файл с анимация с формат Adobe Flash

.swf

ТВ програма, записана от Microsoft

.dvr-ms, .wtv

Аудиофайлове с формат MP3

.mp3 и .m3u

Видеофайлове с формат MPEG

.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe, .mp2v, .mpv2, .mp4, .mp4v, .m4v, .m4a и .mov

Файлове с формат MPEG-2 TS

.tts и .ts

Аудиофайлове с формат MIDI (цифров интерфейс за музикални инструменти)

.mid, .midi и .rmi

Аудио и видеофайлове на Windows

.avi и .wav

Мултимедийни аудио и видеофайлове на Windows

.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmd, .wmp, .wmv, .wmx, .wpl и .wvx

Файл на кожа за Windows Media Player

.wmz

Свойства

ИД на статията: 15043 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)