Продукти, за които поддръжката завършва в първата половина на 2016 г.


Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

Създадено: 20 януари 2016 г.

В следния списък, който е актуален към януари 2016 г., са представени някои от продуктите, чиято поддръжка ще изтече в следващите 6 месеца. За изчерпателен списък на продуктите на Microsoft и времевите линии на правилата за жизнения им цикъл потърсете в базата данни за жизнения цикъл на поддръжка на продуктите.

Ако имате каквито и да е въпроси относно поддръжката на даден продукт, свържете се с вашия сътрудник по връзки с клиенти на Microsoft. Ако имате нужда от техническа поддръжка, посетете сайта Връзка с Microsoft.

Изтичащи сервизни пакети: Поддръжката за следните сервизни пакети ще приключи през следващите 6 месеца. Клиентите трябва да мигрират до следващия наличен сервизен пакет, за да продължат да получават актуализации на защитата и да отговарят на условията за други опции за поддръжка.

 Сервизни пакети, за които поддръжката приключваДата на влизане в сила
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Remote Desktop Services Service Pack 2
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Windows Desktops Service Pack 2
Microsoft Application Virtualization Hosting 5.0 for Windows Desktops Service Pack 2
Windows 8
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Enterprise N
Windows 8 N
Windows 8 Pro
Windows 8 Pro N
Windows Embedded 8 Industry Enterprise
Windows Embedded 8 Industry Pro
Windows Embedded 8 Pro


12 януари 2016
Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 2
Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
Microsoft SQL Server 2014 Developer
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
Microsoft SQL Server 2014 Express
Microsoft SQL Server 2014 Standard
Microsoft SQL Server 2014 Web
Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection Service Pack 1
Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection for Linux
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection for Mac12 юли 2016 г.


*ЗАБЕЛЕЖКА: Продукти, които са изброени без конкретен сервизен пакет, се отнасят до RTM версия или версията Service Pack 0 (SP0). Тези версии ще изтекат, тъй като Service Pack 1 беше издаден 12 или 24 месеца преди датата на изтичане на поддръжката съгласно правилата за сервизни пакети. За да продължат да бъдат поддържани, актуализирайте RTM/SP0 до текущ сервизен пакет с поддръжка.

Ключови продукти, които преминават от базова поддръжка към разширена поддръжка: Следните продукти ще преминат към разширена поддръжка през следващите 6 месеца. Разширената поддръжка продължава минимум 5 години и включва актуализации на защитата без никакво заплащане и платени актуализации, които не са свързани със защитата, и поддръжка. Освен това Microsoft няма да приема искания за конструктивни промени или нови функции по време на фазата на разширена поддръжка.

 Продукти, които преминават от базова поддръжка към разширена поддръжка Дата на влизане в сила
Microsoft Age of Empires III
Microsoft Age of Empires III: The WarChiefs
Microsoft Age of Empires III: Gold Edition
Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
Microsoft AutoRoute Europe 2013
Microsoft AutoRoute Europe 2013 with GPS Locator
Microsoft BizTalk Server Branch 2010
Microsoft BizTalk Server Developer 2010
Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Microsoft Host Integration Server 2010
Microsoft Lync for Mac 2011
Microsoft MapPoint Europe 2013
Microsoft Sync Framework 2.1


12 януари 2016
Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2.0
Microsoft Fable III for PC
Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync 2010 Attendant
Microsoft Lync 2010 Attendee
Microsoft Lync 2010 Group Chat
Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
Microsoft Lync Server 2010 Group Chat Software Development Kit
Microsoft Lync Server 2010 Software Development Kit
Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
Microsoft Math 4.0


12 април 2016 г.
Microsoft Dynamics Retail Management System Headquarters 2.0  
Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations 2.0

10 юли 2016 г.
Microsoft Project Server 2010  
Microsoft Dynamics SL 2011
Microsoft SQL Server Compact 4.0
Windows MultiPoint Server 2011 Premium
Windows MultiPoint Server 2011 Standard


12 юли 2016 г.


Ключови продукти, които преминават към прекратяване на поддръжката: Следните продукти ще достигнат края на поддръжката през следващите 6 месеца. Няма да има нови актуализации на защитата, актуализации, които не са свързани със защитата, безплатни или платени опции за поддръжка със съдействие или онлайн актуализации на техническо съдържание.

 Продукти, за които поддръжката приключваДата на влизане в сила
Business Scorecard Manager 2005  
Microsoft .NET Framework 4
Microsoft .NET Framework 4.5
Microsoft .NET Framework 4.5.1
Microsoft System Center Data Protection Manager
Windows Automotive 5.0
Windows XP Embedded


12 януари 2016
Microsoft .NET Framework 2.0  
Microsoft Customer Care Framework
Microsoft Customer Care Framework 2005
Microsoft Dynamics CRM 3.0
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services Microsoft SQL Server 2005 for Embedded Systems
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition за системи, базирани на Itanium
Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
Microsoft System Center Data Protection Manager 2006
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition
Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
Microsoft Visual J# 2005 Express Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition academic license Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
Microsoft Visual Studio 2005 Team Test Load Agent
Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition
Windows Embedded for Point of Service
Service Pack 3 for Windows Embedded for Point of Service


12 април 2016 г.
Microsoft ActiveSync 4.2
Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Developer Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Enterprise Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Standard Edition
Microsoft Connected Services Framework Billing Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Order Handling Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server with Standard Business Events 3.0
Microsoft Visual J# Version 2.0 Redistributable Package
Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server

12 юли 2016 г.
  

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.